Erkennen van een kind

Algemeen

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen.

Wat u moet weten

Om het kind te erkennen moet u naar de gemeente komen. U moet daarvoor een afspraak maken.
Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • het kind krijgt wederzijds erfrecht
 • er ontstaat een wederzijds onderhoudsplicht tussen ouder en kind
 • het kind kan uw achternaam krijgen

Ouders hebben automatisch beiden het gezag. Bij de erkenning kan u aangeven dat alleen de moeder het gezag wil.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Erkennen voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Bij aangifte geboorte

 • Als u geboorteaangifte komt doen, kunt u het kind erkennen.
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden als u bij de geboorteaangifte een verklaring overlegt van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorteaangifte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is moet alleen het kind toestemming geven.

Meenemen

 • Van u beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Toestemming van de biologische moeder, persoonlijk (bij keuze voor achternaam vader of duomoeder) of schriftelijk met handtekening.
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn'.

Kosten

Geen