Admiraal de Ruijterstraat

Algemeen

De bestrating in de Admiraal de Ruijterstraat voldoet niet meer aan het gewenste kwaliteitsniveau. Daarom gaan we de bestrating in 2023 herstellen.

Werkzaamheden

Voor een goede verankering heeft een boom genoeg ruimte nodig om zijn wortels te kunnen spreiden. Wanneer er te weinig ruimte is, zal er worteldruk ontstaan. Dit leidt in veel gevallen tot schade aan de bestrating. Om een goede nieuwe inrichting te maken, is het noodzakelijk om alle bomen in de straat te kappen. Daarom gaan we de bomen, vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de straat, kappen. De definitieve datum communiceren we tijdig met de bewoners.

Presentatie Voorlopig Ontwerp

De voorbije maanden hebben we gewerkt aan het maken van een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp hebben we, samen met het beplantingsplan, op maandagavond 28 november 2022 gepresenteerd aan de bewoners. Beide documenten vindt u hieronder. De komende tijd werken we het Voorlopig Ontwerp verder uit tot een Definitief Ontwerp. Hierin verwerken we, waar mogelijk en relevant, ook de ontvangen reacties. Wanneer het Definitief Ontwerp gereed is, informeren we de bewoners hierover.

voorlopig_ontwerp_admiraal_de_ruijterstraat.pdf (PDF - 961kB) beplantingsplan_admiraal_de_ruijterstraat.pdf (PDF - 1MB)

Presentatie Definitief Ontwerp

De voorbije maanden hebben we het Voorlopig Ontwerp, mede op basis van de tijdens de informatieavond ontvangen input, verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het ontwerp vindt u, net als het beplantingsplan en de dwarsprofielen, hieronder. Net als een document met daarin de ontvangen vragen en opmerkingen, inclusief de bijbehorende antwoorden. De komende periode selecteren we een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren we de omwonenden hier tijdig over.

definitief_ontwerp_admiraal_de_ruijterstraat.pdf (PDF - 679kB) definitief_beplantingsplan_admiraal_de_ruijterstraat.pdf (PDF - 2MB) dwarsprofielen_admiraal_de_ruijterstraat.pdf (PDF - 197kB) vraag_en_antwoord_admiraal_de_ruijterstraat.pdf (PDF - 123kB)

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Angelo Kole. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres a.kole@roosendaal.nl.