Alcoholvergunning

Algemeen

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig. Als de ondernemingsvorm verandert of als er een andere exploitant de zaak overneemt, moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Om een alcoholvergunning aan te vragen, vult u alle formulieren in en maakt u een afspraak via 0165 579 111. Bij andere veranderingen is een melding voldoende.

Let op. Vanaf 1 september 2023 kunt u de aanvraag enkel nog via een e-formulier indienen. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.

Wat u moet weten

Via het Omgevingsloket toetst u het bestemmingsplan of het vestigen van een (horeca)bedrijf of slijterij wordt toegestaan. Komt u er niet uit? Dan kunt u een email sturen naar: omgevingsplaninfo@roosendaal.nl.

 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.

De aanvraag voor de vergunning dient u via een e-formulier bij ons in. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.
Bijbehorende Bibob-stukken dient u schriftelijk of per email in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
E-mail: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning bellen via 0165 579 111.

Wanneer vergunning

 • Als u een kantine, café, restaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV. 
 • Als de exploitant wijzigt.

Beoordeling levensgedrag

Als u de vergunning aanvraagt, kijkt de burgemeester naar hoe u en de mensen die betrokken zijn bij uw bedrijf zich gedragen. Als u of iemand in uw bedrijf zich slecht gedraagt, kan de vergunning worden geweigerd. De burgemeester heeft beleidsregels beoordeling levensgedrag opgesteld. Deze beleidsregels maken duidelijk hoe het gedrag wordt beoordeeld. 

Bibob

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom moet u ook een Bibob-vragenformulier invullen.

Welk formulier u moet invullen is afhankelijk van de bedrijfsvorm.

 • Voor een eenmanszaak: Bibob model 1.
 • V.O.F of CV: één van de vennoten vult Bibob model 1 in; de overige vennoten vullen allemaal een formulier Bibob model 2 in.
 • BV en NV: één van de ondernemers vult Bibob model 3 in; alle natuurlijke personen in de onderneming moeten Bibob model 4 invullen.

Let op. Op het Bibob-vragenformulier staat aangegeven welke bijlages u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlages meestuurt.

Wanneer melding

Aanvraagformulieren alcoholvergunning

Aanvraagformulier Alcoholvergunning (commercieel)
 

Verklaring Leidinggeven (PDF - 119kB)

Meesturen

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 2. Verklaring van leidinggevende (getekend door de betreffende leidinggevende).
 3. Een ingevuld en ondertekend Bibob-vragenformulier.
 4. Een ingevuld 'formulier inrichtingseisen' voor horeca of slijterij (welke van toepassing is).
 5. Let op: stuur alle relevante bijlagen mee!
 6. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) van alle op de vergunning genoemde personen. Indien van toepassing een kopie van een geldig verblijfsdocument.
 7. Een kopie van de verklaring sociale hygiëne (SVH).
 8. Een kopie arbeidscontract van de leidinggevende(n). 

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

 
Soort vergunning, tarief 2024 Prijs
Aanvraag vergunning Alcoholwet artikel 3  € 394,15