Wijzigen leidinggevende horeca

Algemeen

Als u een nieuwe leidinggevende wilt laten werken in uw zaak of als er een leidinggevende weggaat, hoeft u geen nieuwe Alcoholvergunning aan te vragen. U doet alleen een melding hiervan bij de gemeente. U kunt de melding gebruiken voor de wijziging leidinggevenden van zowel een Horeca-exploitatievergunning als voor een Alcoholvergunning.

Let op. Vanaf 1 september 2023 kunt u de wijziging enkel nog via een e-formulier indienen. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.

Wat u moet weten

 • Een melding leidinggevende kunt u indienen via het formulier 'melding wijziging leidinggevende'.
 • Nadat u een ontvangstbevestiging van de gemeente heeft ontvangen mag de leidinggevende meteen aan de slag gaan. De ontvangstbevestiging moet in de zaak aanwezig zijn.
 • Let op: als de nieuwe of af te schrijven leidinggevende ook exploitant is, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen en kunt u niet volstaan met een melding.

De leidinggevende:

 • Moet minimaal 21 jaar zijn. 
 • Van goed levensgedrag zijn.

Als u alcohol schenkt in het bedrijf:

 • Mag de leidinggevende niet onder curatele staan.
 • Moet de leidinggevende beschikken over een SVH-verklaring.

De melding wijzigen leidinggevenden moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 

Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning bellen via 0165 579 111.

Meesturen

 • Het ingevulde en ondertekende meldingsformulier wijzigen leidinggevenden. 

Van elke aangemelde leidinggevende voegt u de volgende stukken toe:

 • Een kopie identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevende (identiteitskaart of paspoort, origineel moet worden getoond).
 • Een arbeidsovereenkomst van de nieuwe leidinggevende of verklaring op welke andere wijze de persoon bij de onderneming betrokken is.
 • Als u alcohol schenkt in het bedrijf:
  a:  De verklaring leidinggevende horeca/slijterij of de verklaring leidinggevende paracommerciële instelling. 

  b:  Een kopie van de verklaring sociale hygiëne (SVH). 

Voor het tonen van originele documenten kunt u het beste een afspraak maken bij het team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning via 0165 579 111.

Kosten

Tarief 2024
De kosten voor het bijschrijven en/of afschrijven van een leidinggevende bedragen € 157,95.