Boomhoefstraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens de Boomhoefstraat in 2024 te reconstrueren.

Voorlopig Ontwerp

Op woensdag 11 oktober 2023 hebben we het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. De ontvangen input leggen we voor aan de interne beheerders en bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze bij onze werkzaamheden mee te nemen. Dit leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van een Definitief Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is, leggen we dit aan de bewoners voor.

Hieronder vindt u de gehouden presentatie.

presentatie_reconstructie_boomhoefstraat.pdf (PDF - 704kB)

Vragen of opmerkingen

Neemt u dan contact op met projectleider Wim Uijtdehaag. Dit kan telefonisch via 0165 579 111 of per mail via w.uijtdehaag@roosendaal.nl.