Briefadres

Algemeen

Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk) in een instelling verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis in een andere gemeente in Nederland.

U kunt in Roosendaal een briefadres aanvragen als:

 • u geen woonadres heeft
 • u verblijft in een opvanginstelling voor vrouwen of mannen zoals een Blijf van mijn lijf huis
 • u verblijft in een zorginstelling
 • u verblijft in een huis van bewaring
 • u kort in het buitenland verblijft zonder een woonadres in Nederland te hebben

Meer informatie kunt u vinden in de Regeling briefadres Roosendaal 

Voorwaarden

 • U moet via onderstaand formulier aantonen dat u tijdelijk geen woonadres heeft.
Briefadres aanvraagformulier (PDF - 151kB)
 • De bewoner van het briefadres moet toestemming geven. Hij moet ervoor zorgen dat de post aan u wordt doorgegeven. De toestemming kan worden gegeven door het invullen van het aanvraagformulier. De bewoner moet ook een kopie meegeven van het identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs).
 • Uw briefadres moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Er kunnen ook andere bewijsstukken worden gevraagd.

Het aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente Roosendaal of levert u persoonlijk in bij de balie Publiekszaken. U moet daarvoor een afspraak maken.

De gemeente beoordeelt binnen 4 weken of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Meenemen

 • Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U kunt een veilige kopie maken met de Kopie ID app van het ministerie van BZK.
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner van uw briefadres
 • Ingevuld aanvraagformulier Briefadres met toestemming bewoner

Kosten

Geen