Burgerhoutsestraat

Algemeen

Enkele maanden geleden zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het project Reconstructie Burgerhoutsestraat en omgeving.

Werkzaamheden

Het project omvat de herinrichting van de Burgerhoutsestraat (gedeelte tussen de Norbartlaan en de Strausslaan), Eikenlaan, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Prunuslaan, Acacialaan en Beukenlaan. In deze straten wordt, uitgezonderd in de Berkenlaan en Beukenlaan, een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De huidige riolering in de Berkenlaan en Beukenlaan is nog in goede staat. De Norbartlaan is enkele jaren geleden al gereconstrueerd en maakt daarom geen deel uit van dit project. Wel gaan we aan de slag met de voetpaden voor de rijtjeswoningen die haaks op de Norbartlaan staan. 

Voorlopig Ontwerp

Wij hebben een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de straten. Dit ontwerp vindt u, net als de eerder gehouden presentatie en de bomenkaart, hieronder.

Presentatie VO Burgerhoutsestraat eo 21-9-2022
VO Burgerhout 1 van 5
VO Burgerhout 2 van 5
VO Burgerhout 3 van 5
VO Burgerhout 4 van 5
VO Burgerhout 5 van 5
VO Burgerhout Legenda

VO Bomenkaart (PDF - 610kB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp

Op woensdag 21 september 2022 hebben we de omwonenden tijdens twee inloopbijeenkomsten het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. We ontvingen tijdens de bijeenkomsten een aantal vragen en opmerkingen. Deze vragen en opmerkingen hebben we, inclusief de bijbehorende antwoorden, verwerkt in een inspraakverslag. In dit verslag, wat u hieronder vindt, ziet u ook welke onderdelen van het ontwerp zijn aangepast. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Aangepast Voorlopig Ontwerp, wat u ook hieronder vindt. Het zijn 5 tekeningen:

Tekening 1: Burgerhoutsestraat nr 101 t/m149 en 122 t/m 180
Tekening 2: Burgerhoutsestraat nr 145 t/m 173 en 172 t/m 190 + Eikenlaan 47 t/m 53 en 54 t/m 60c
Tekening 3: Eikenlaan 21 t/m 49 en 30 t/m 60c + Acasialaan (geheel) + Berkenlaan (geheel)
Tekening 4: Beukenlaan 6 t/m 26 + Prunuslaan(geheel) + Lijsterbeslaan (geheel)
Tekening 5: Beukenlaan + lijsterbeslaan + Prunuslaan

Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 1 (PDF - 2MB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 2 (PDF - 804kB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 3 (PDF - 906kB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 4 (PDF - 1MB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp - deel 5 (PDF - 2MB)

 

Inspraakverslag Burgerhoutsestraat (PDF - 536kB)

 

Bomenkaart Burgerhoutsestraat (PDF - 764kB)

 

Doorsnedes Burgerhoutsestraat (PDF - 297kB)

 

Definitief Ontwerp

We hebben een tiental reacties ontvangen op het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Deze reacties hebben we, waar mogelijk en relevant, verwerkt in het Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp vindt u hieronder. De komende periode gaan we de benodigde voorbereidingen treffen en aan de slag met de aanbesteding van het project. Zodra er meer bekend is over de uitvoeringsplanning, brengen we hier de omwonenden tijdig van op de hoogte.

Definitief Ontwerp - deel 1 Burgerhoutsestraat (PDF - 2MB)

 

Definitief Ontwerp - deel 2 Burgerhoutsestraat (PDF - 805kB)

 

Definitief Ontwerp - deel 3 Burgerhoutsestraat (PDF - 907kB)

 

Definitief Ontwerp - deel 4 Burgerhoutsestraat (PDF - 1MB)

 

Definitief Ontwerp - deel 5 Burgerhoutsestraat (PDF - 2MB)


Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl

Op onderstaand kaartje is het projectgebied af te lezen.

Werkgrens project Burgerhoutsestraat

Voortgang en planning

In september 2023 hebben de omwonenden een brief ontvangen van Brabant Water en Enexis met daarin informatie over het vervangen van de kabels en leidingen in hun straat. Dit ter voorbereiding op de herinrichting van het projectgebied. Deze werkzaamheden zijn in volle gang.

Voortgang
De afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met de nutsbedrijven en woningcorporatie Alwel om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Alwel gaat in 2025 namelijk aan de slag met het renoveren van de 6 appartementencomplexen in de Eikenlaan. De werkzaamheden aan de complexen zorgen voor werkverkeer, waar wij ook rekening mee moeten houden.

Uit de gesprekken met de nutsbedrijven kwam naar voren dat alle elektrakabels en de water- en gasleiding vervangen en toekomstbestendig gemaakt moeten worden. Volgens de planning zijn deze werkzaamheden in maart 2025 afgerond. Uiteraard onder voorbehoud van het weer.

Nadat het grootste gedeelte van de kabels en leidingen zijn verlegd, kunnen we starten met de herinrichting van het projectgebied. Uitvoerings- en arbotechnisch kunnen er namelijk geen 2 aannemers tegelijkertijd in dit gebied werken. Hiervoor is simpelweg geen ruimte.

Planning
Samen met de genoemde partijen hebben we een algemene planning opgesteld voor de uitvoering van de herinrichting. De herinrichting betreft in de meeste straten het vervangen van de riolering en het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel. In alle straten zal de bovengrond worden vernieuwd volgens het vastgestelde ontwerp. 

De planning en werkvolgorde vindt u in het document hieronder. Dit betreft een voorlopige planning en kan mogelijk nog wijzigen. Mochten er wijzigingen zijn, kunt u deze terugvinden op deze plek.

Planning en werkvolgorde Burgerhoutsestraat en omgeving (PDF - 172kB)

Over het vervangen van de kabels, leidingen en huisaansluitingen in uw straat ontvangt u tijdig bericht van de nutsbedrijven of de uitvoerende partij. Zij informeren u over de bereikbaarheid van uw woning tijdens de werkzaamheden, het eventueel tijdelijk afsluiten van gas/water/elektra en over wie u kunt benaderen voor vragen of opmerkingen tijdens de uitvoering.

Zodra wij een aannemer hebben geselecteerd voor de civiele werkzaamheden, informeren we de inwoners nader over de planning en uitvoering van deze werkzaamheden.