College presenteert Parkenvisie voor stad en dorpen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een visie vastgesteld op de parken van nu én de toekomst. Roosendaal werkt toe naar een schaalsprong tot 2040, waarbij we inzetten op kwaliteit en een voorzieningenniveau dat daarbij past. Het goed benutten en verbeteren van de openbare ruimte hoort daarbij. Het college wil daarom investeren in de recreatie, verblijf en vergroening van de parken in Roosendaal en de dorpen. Deze visie is daarin de eerste stap en nog dit jaar wordt dit uitgerold over drie parken.

De aanwezige parken en tussenliggende ecologische zones spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze toekomstige stad en dorpen. Om bestaande kwaliteiten van de parken te behouden en nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen is een parkenvisie opgesteld met daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda.

 

Ontmoeting en beweging

Het college ziet graag dat meer mensen gebruik maken van de diverse parken. Om te bewegen, elkaar te ontmoeten, leren of genieten. Dat kan alleen of samen met het hele gezin. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, er komen meer groene verbindingen binnen de stad en de dorpen en naar het buitengebied. Bodem, oppervlaktewater en lucht zijn schoon en de leefomgeving kent een grote biodiversiteit. In de toekomst is Roosendaal klimaatadaptief en er is een goede balans tussen het bebouwd gebied, natuur en recreatie. 

De visie is opgebouwd uit 4 belangrijke pijlers. Allereerst het landschap (bodem en water opgave), belevingswaarde (gezondheid, evenementen, sociaal, veilig), behoud van erfgoedwaarde en ‘het park voor en door iedereen’ (inclusie en participatie).

Aan de slag 
De parkenvisie en uitvoeringsagenda dienen als basis voor de uitwerking van definitieve inrichtingsplannen. Daarbij is de ambitie om jaarlijks inrichtingsplannen voor 3 parken op te stellen. 

In de visie zijn 14 parken opgenomen. Dit zijn Westrandpark, Burgemeester Coenenpark, Begraafplaats Bredaseweg, Luitenpark, Begraafplaats Bachlaan, Godwaldtpark, Emile van Loonpark, Paterstuin, Vrouwenhof, Tolbergpark, Burgemeester Marijnenpark, De Wielewaal, Catharinapark (Wouw) en Landeweel (Wouw). 

Het college legt de visie voor aan de Gemeenteraad en staat open voor inspraak. Daarbij doet ze het voorstel aan de raad om het Burgemeester Coenenpark, de Landeweel en het Catharinapark in 2024 nog uit te gaan werken.