Crisis noodopvang Roosendaal sluit de deuren

Op 19 januari jl. arriveerden 50 asielzoekers in Roosendaal. Naar aanleiding van de crisissituatie in Ter Apel en de dringende vraag aan gemeenten om noodopvang voor asielzoekers regelen, voldeed de gemeente Roosendaal aan die oproep. De veiligheidsregio Midden en West-Brabant richtte deze tijdelijke locatie in. De crisisnoodopvang vond plaats in het voormalige bedrijfspand aan de Wijnkorenstraat 3 in Roosendaal, dat in 2022 al eerder gebruikt werd als crisisnoodopvang.

Sluiting
Op donderdag 1 februari vertrekken de vluchtelingen uit Roosendaal. Zij worden ondergebracht in Dongen. Het gebouw aan de Wijnkorenstraat wordt de komende tijd ontruimd, ontmanteld en door de veiligheidsregio Midden en West-Brabant weer overgedragen aan de eigenaar van het pand. 


Opvang in Roosendaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal blijven zich – binnen de mogelijkheden - inzetten voor opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders binnen de gemeente Roosendaal. Het college deelt de mening van het Veiligheidsberaad en veel andere Nederlandse gemeenten. Namelijk dat de aanvraag van asielzoekers bij binnenkomst in Nederland veel sneller behandeld moet worden. Zeker als het gaat om de aanvragen van asielzoekers uit veilige landen. Alleen op die manier ontstaat er ruimte en draagvlak voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden en voor mensen die in hun eigen land moeten vrezen voor vervolging vanwege hun ras, geloof, seksuele geaardheid of omdat zij een andere mening hebben.