Duke Ellingtonlaan en Haydnlaan

Algemeen

De gemeente Roosendaal is van plan de Duke Ellingtonlaan en Haydnlaan in 2024 opnieuw in te richten.

Ontwerpfase

De voorbije maanden is samen met een werkgroep van bewoners gewerkt aan de totstandkoming van een eerste ontwerp. Op deze manier willen we samen met bewoners tot een breedgedragen ontwerp komen. Het eerste ontwerp is op woensdagavond 24 januari 2024 gepresenteerd aan alle omwonenden en overige belanghebbenden. 

De vertoonde presentatie en het eerste ontwerp vindt u hieronder.

Presentatie inloopbijeenkomst 24 januari 2024 (PDF - 663kB) Eerste Ontwerp Duke Ellingtonlaan-Haydnlaan (PDF - 2MB)

Vervolg

De komende periode gaan we de ontvangen input inventariseren en bekijken of en hoe we deze mee kunnen nemen bij de totstandkoming van een verder uitgewerkt ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is, presenteren we dit weer aan de bewoners.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Buijsen via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.