Ericastraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens de Ericastraat in 2024 her in te richten.

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
De voorbije periode hebben we gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp hebben we op dinsdag 3 oktokber 2023 gepresenteerd aan de bewoners. De ontvangen reacties nemen we mee bij de totstandkoming van een Definitief Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is, informeren we de bewoners hierover. Hieronder vindt u de tijdens de bewonersavond vertoonde presentatie.

presentatie_herinrichting_ericastraat_anjeliersstraat_esdoornlaan.pdf (PDF - 1MB)

 

Voorlopig ontwerp Ericastraat (PDF - 334kB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp
Hieronder vindt u het Aangepast Voorlopig Ontwerp en een document met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

Aangepast voorlopig ontwerp Ericastraat (PDF - 383kB)

 

vragen_en_antwoorden_ericastraat.pdf (PDF - 671kB)

 

Definitief Ontwerp
Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp. Op verzoek van de bewoners hebben we de breedte van de rijweg bij de doodlopende delen welke op de Ericastraat uitkomen, verbreed van 4 naar 4,5 meter. Zo kunnen de bewoners die aan deze doodlopende delen wonen, gemakkelijker hun inrit opdraaien.

definitief_ontwerp_ericastraat.pdf (PDF - 443kB)


Voortgang
De komende periode gaan we aan de slag met het selecteren van een aannemer en het opstellen van een uitvoeringsplanning. Zodra hier meer over bekend is, informeren we de omwonenden hier tijdig over.

 

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 - 579 111 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.