Extra €7.2 miljoen toegekend aan Roosendaal voor bevordering leefbaarheid en veiligheid


Waardering voor integrale aanpak
Hiermee kan het NPR aan een samenhangende aanpak bouwen die gericht is op de ontwikkeling van jonge kinderen en het versterken van de veerkracht en weerbaarheid van inwoners binnen het NPR-gebied in Roosendaal. De beoordelingscommissie waardeerde de integrale aanpak van de Roosendaalse aanvraag en is een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Rijk.

“In deze regeling hebben vier ministeries (OCW, SZW, VWS en BZK) de geldstromen gebundeld. Daardoor kunnen gemeenten er makkelijker een beroep op doen”, aldus minister Hugo de Jonge van BZK. “Met deze regeling heeft het kabinet een eerste betekenisvolle stap gezet naar een (meer) gebundelde en langdurige inzet van financiële middelen in 20 kwetsbare gebieden.”

Investeren in belangrijke thema's
Het geld zal worden benut om te investeren in preventie van armoede en schulden, re-integratie, veerkracht en weerbaarheid, en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Coördinerend wethouder NPR, Evelien van der Star, benadrukt: “We willen graag bestaande structuren versterken en uitbreiden. Met dit extra geld kunnen we vanuit de alliantie het zorg- en welzijnsaanbod dat wij in Roosendaal al hebben nu verder verbeteren en ontwikkelen.”

“Onze scholen en kindcentra in de wijken zijn een belangrijke plek voor ouders en kinderen, waar ze altijd terecht kunnen voor opvang, opvoeding en onderwijs. Met deze extra middelen voor leefbaarheid en veiligheid kunnen we nog beter werken aan de ontwikkeling van onze kinderen in Roosendaal”, deelt Kees Mens, alliantiepartner en bestuurder bij KPO Roosendaal.

Concrete stappen vooruit
In de komende maanden zal de alliantie concrete ideeën en acties uitwerken. Ook wordt momenteel hard gewerkt aan de oprichting van het programmabureau dat verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van de plannen en acties.