Gemeente Roosendaal presenteert Najaarsbrief 2023


In lijn met het collegeprogramma ‘Zij aan zij in een gemeente met ambitie’ werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners aan een gedragen toekomstperspectief. Het college bouwt aan een economisch gezonde, leefbare en veilige gemeente. Hierin staat de inwoner centraal en daarom is het college druk bezig met het opstellen van een participatievisie voor nu en de komende jaren. Financieel laat de Najaarsbrief een klein positief saldo zien.

Evelien van der Star, wethouder Financiën, benadrukt: “In de Najaarsbrief laten we zien dat we goed op weg zijn met de uitvoering van onze ambities. We zijn mooie stappen aan het maken om onze gemeente fijner, leefbaarder en veiliger te maken. Tegelijkertijd zorgen we dat wij ruimte creëren wanneer we zien dat belangrijke onderwerpen in onze gemeente extra aandacht en geld nodig hebben. Een sterk voorbeeld hiervan zien we bij de investeringen op de (jeugd)zorg.”

Het college heeft extra geld uitgetrokken om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen. De focus op mentale gezondheid en het wegwerken van wachtlijsten heeft het aantal zorgcliënten met ongeveer 200 personen verhoogd, wat tijdelijk incidentele kosten met zich meebrengt. “Op deze manier zorgen we voor passende oplossingen en onderstrepen we het belang van goede Jeugdzorg”, zegt René van Ginderen, wethouder Jeugd en Jeugdzorg. “We geven hiermee extra aandacht aan een kwetsbare groep jongeren, zodat ze nu én in de toekomst mee kunnen blijven doen in onze Roosendaalse samenleving”.

Bekijk hier de Najaarsbrief Financiën 2023.