Gemeente Roosendaal, Provincie en NS slaan handen ineen voor Stationskwartier Roosendaal

Daarnaast blijft de Gemeente in gesprek met Rijk, spoorpartijen en de Provincie over ontwikkelkansen op en rondom het emplacement om ook daar de ontwikkelkansen te verkennen voor een nieuw stuk Roosendaal.

 

Ambitie ontwikkelen Stationskwartier
De ontwikkeling van het Stationskwartier maakt onderdeel uit van het Ontwikkelplan ROOS (het Roosendaals Ontwikkelprogramma voor Onze Stad). Het doel is het gebied te betrekken bij het centrum van Roosendaal en om de levendigheid en kwaliteit van het stationsgebied te verbeteren. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verstedelijkingsopgave van de stedelijke regio West-Brabant-West.

Meer hierover lees je op www.rsdbyroos.nl