Huisvestingsverordening

Op 1 december 2023 is in de gemeente Roosendaal de huisvestingsverordening in werking getreden. Dit is een instrument om schaarse woningen in de gemeente Roosendaal te behouden voor de betaalbare koopmarkt.

In deze verordening zijn bijvoorbeeld zaken opgenomen als vergunningplicht en opkoopbescherming. Dat betekent dat eigenaren die de woning niet zelf bewonen hier straks een vergunning voor nodig hebben. De verordening geldt in de gehele gemeente, maar gaat wel uit van een maximale WOZ-waarde. Zo voorkomt de gemeente Roosendaal dat vooral de ‘goedkope’ woningen worden opgekocht. Per wijk en dorp geldt er een passende maximale WOZ-waarde.

Het doel

Het doel van de huisvestingsverordening is het reguleren van schaarste op de woningmarkt (woningvoorraad) zodat meer betaalbare woningen beschikbaar blijven. Ook moet deze verordening bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente, doordat zelfbewoning wordt bevorderd. Daarnaast gaat de huisvestingsverordening ongewenste effecten van kamerbewoning tegen, zoals overbewoning, extra parkeerdruk en gebrek aan cohesie in de wijken.

Onder bepaalde voorwaarden kan het college een vergunning verlenen voor het onttrekken en/of omzetten van woningen. Meer hierover lees je in de huisvestingsverordening.

huisvestingsverordening_roosendaal.pdf (PDF - 280kB)