Huisvestingsverordening

Voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkopere woonruimte in de gemeente Roosendaal heeft de gemeenteraad besloten tot vaststelling van de Huisvestingsverordening. Deze is op 1 december 2023 in werking getreden. In de Huisvestigingsverordening wordt een vergunningsplicht gesteld voor het verhuren, opkopen, verkameren van woonruimte in een bepaald gebied met een bepaalde WOZ-waarde. Zo voorkomt de gemeente Roosendaal dat vooral de ‘goedkope’ woningen worden opgekocht.

De raad heeft (in 2022) onderzoek laten verrichten naar de woningschaarste in de gemeente Roosendaal. De woningschaarste en de noodzakelijkheid van deze Huisvestingsverordening blijkt uit het onderzoeksrapport van de StecGroep (van 10-03-2023). Dit onderzoeksrapport is daarmee een onderliggende onderbouwing van deze Huisvestingsverordening. 

Het volledige onderzoeksrapport is hieronder te raadplegen.

Onderzoeksrapport HVV (PDF - 929kB)

Het doel

Het doel van de huisvestingsverordening is het tegengaan van schaarste op de woningmarkt (woningvoorraad) zodat meer betaalbare woningen beschikbaar blijven. Ook moet de verordening bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente, doordat zelfbewoning wordt bevorderd.

Voor de onttrekken en/of omzetten van woningen geldt een overgangsregeling. Het college kan onder specifieke omstandigheden een vergunning verlenen voor het verhuren van een beschermde woning.

huisvestingsverordening_roosendaal.pdf (PDF - 280kB)

Onttrekkingsvergunning 

Voor het weghalen van een woning uit de woonruimtevoorraad is een onttrekkingsvergunning nodig. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het slopen van woningen en het toevoegen van een (gedeelte) van een woning aan horeca. 

Omzettingsvergunning

Voor het omzetten van een zelfstandige woning en/of het omgezet houden naar drie of meer onzelfstandige woonruimten is een omzettingsvergunning nodig. Dit wordt ook verkameren genoemd. 

Overgangsregeling

Voor de onttrekkings- en omzettingsvergunning is een overgangsregeling. Als de onttrekking of omzetting voor 31 december 2022 is gedaan kunt u mogelijk gebruikmaken van deze overgangsregeling. U moet zelf aantonen dat de onttrekking of omzetting al voor 31 december 2022 rechtmatig is gedaan. U mag zelf bepalen hoe u dit aantoont. In het aanvraagformulier kunt u voor de optie overgangsregeling kiezen.

Verhuurvergunning Opkoopbescherming

Als een beschermde woning koopt is het uitgangspunt dat u deze zelf gaat bewonen. Echter is er een uitzonderingsmogelijkheid waarvoor u een verhuurvergunning kan aanvragen. U kan uw beschermde woning enkel verhuren als:

  • U gaat verhuren aan een bloed- of aanverwant in de eerste- of tweedegraad;
  • U gaat verhuren (niet aan toeristen) voor maximaal 12 maanden nadat u minimaal 12 maanden zelf de woning heeft bewoond; of
  • De woning onlosmakelijk onderdeel is van een bedrijfs-, kantoor- of winkelpand.

Bibob

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. U moet daarom bij deze aanvraag een Bibob aanvraagformulier invullen. 

Let op, op het Bibob-vragenformulier staat aangegeven welke bijlagen u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlagen meestuurt.

Hier vindt u het Bibob-vragenformulier.

Aanvragen huisvestigingsverordening

Wilt u een huisvestigingsverordening aanvragen? Dat kan digitaal via DigiD of eHerkenning.