Jongerenroos

Jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar kunnen in aanmerking komen voor de Jongerenroos als zij zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Roosendaal.

Wat u moet weten

De Jongerenroos is een erkenning voor een Roosendaler tot en met 25 jaar die iets bijzonders heeft gedaan voor de gemeente Roosendaal. Bijvoorbeeld door:

  • Het geruime tijd helpen van een medemens, zoals ouderen, gehandicapten of zieken
  • Het organiseren van activiteiten met een maatschappelijke impact
  • Het bespreekbaar maken of aandacht vestigen op moeilijke onderwerpen, zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld. Door bijvoorbeeld het starten van een actie
  • Het verrichten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een culturele vereniging, een sportvereniging.

Belangrijk is dat het een activiteit is die ook door de samenleving als bijzonder wordt gezien.

Aanvragen

Wilt u iemand voordragen? Doe dit dan vóór 1 november. Voordragen kan door het voorstelformulier in te vullen via onderstaande link

Voorstelformulier invullen

Meer informatie

Meer informatie over de Jongerenroos vindt u in de "Verordening Jongerenroos gemeente Roosendaal".