Kindregeling KOT regeling

Gezinnen die schade hebben opgelopen door de kinderopvangtoeslag, krijgen geld van de Belastingdienst. Voor wie in de problemen is gekomen, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld ook problemen zijn ontstaan rondom wonen, gezondheid, schulden, werk of gezin. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met de gemeente.

Kindregeling KOT regeling

Vanaf 1 november 2022 kunnen kinderen van gedupeerde ouders ook aanspraak maken op ondersteuning en vergoeding.

Geldbedrag

Kinderen van vastgesteld gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag. De belastingdienst betaalt de bedragen uit. Per leeftijdsgroep is er een ander bedrag vastgesteld.

Leeftijd kind/jongere Geldbedrag
0 t/m 5 jaar € 2.000,-
6 t/m 11 jaar € 4.000,-
12 t/m 14 jaar € 6.000,-
15 t/m 17 jaar € 8.000,-
18 jaar en ouder € 10.000,-

Brede ondersteuning vanuit de gemeente

De gemeente heeft geen invloed op de oplossing van de Belastingdienst en het tempo waarin dit gebeurt. Wel kan de gemeente u helpen bij problemen die zijn ontstaan. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor ondersteuning? Wij denken graag met u mee. 

Op nummer 0165 750 050 staat Inwonersondersteuning Roosendaal voor u klaar. Stuurt u liever een mail? Dat kan naar toeslagenaffaire@roosendaal.nl

Aanmelden kindregeling niet nodig

Aanmelden voor de kindregeling is niet nodig. De belastingdienst neemt zelf contact op met kinderen van vastgesteld gedupeerde ouders. Heeft u een brief ontvangen van de belastingdienst? Dan kunnen wij bij de gemeente brede ondersteuning bieden.