Kortendijksestraat-Oost

Algemeen

De gemeente Roosendaal is van plan het oostelijk deel van de Kortendijksestraat in 2024 opnieuw in te gaan richten.

Uitgangspunten

Bij het maken van een ontwerp, zijn we uitgegaan van onderstaande aandachtspunten:

  • We willen het asfalt in de rijbaan vervangen.
  • We willen de straat inrichten als fietsstraat, welke onderdeel uitmaakt van het toekomstig fietsnetwerk.
  • We willen het openbaar gebied nog aantrekkelijker maken als verblijfsgebied.
  • We willen de bestaande bomen vervangen door nieuwe bomen.
  • We willen maatregelen nemen om het hemelwater tijdelijk op te kunnen slaan en te laten infiltreren in de ondergrond.
  • We willen meer groen toevoegen en de openbare ruimte inrichten conform Roosendaal Natuurstad.

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
Op woensdagavond 13 december 2023 hebben we het Voorlopig Ontwerp, welke was uitgewerkt in 2 varianten, voorgelegd aan de bewoners: een variant met eenrichtingsverkeer en een variant met tweerichtingsverkeer. De aanwezige bewoners mochten hun stem uitbrengen op één van de twee varianten. Ook konden ze hun reactie kenbaar maken op de varianten.

Hieronder vindt u de getoonde presentatie en de twee varianten van het Voorlopig Ontwerp.

presentatie-herinrichting-kortendijksestraat-oost.pdf (PDF - 1MB) voorlopig_ontwerp_kortendijksestraat_-_variant_1.pdf (PDF - 12MB) Voorlopig Ontwerp Kortendijksestraat - variant 2.pdf (PDF - 7MB)

Enquête verkeerssituatie
Tijdens de inloopbijeenkomst is een enquête uitgezet waarbij de aanwezige bewoners een keuze konden maken tussen een verkeerssituatie met eenrichtingsverkeer of met tweerichtingsverkeer in de fietsstraat. Deze enquête is 35 keer ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat een meerderheid van de bewoners kiest voor eenrichtingsverkeer. Ook als gemeente zien wij voordelen in een fietsstraat met eenrichtingsverkeer. Hierdoor ontstaat namelijk meer ruimte voor groen, parkeervakken en voetgangersstroken. Daarom hebben we ervoor gekozen het Aangepast Voorlopig Ontwerp uit te werken als een fietsstraat met eenrichtingsverkeer.

Aangepast Voorlopig Ontwerp
De voorbije weken hebben we gewerkt aan een Aangepast Voorlopig Ontwerp. Hierin hebben we de ontvangen input waar mogelijk verwerkt. De ontvangen vragen en bijbehorende antwoorden hebben we verwerkt in een inspraakverslag. In dit verslag kunt u ook lezen welke onderdelen van het ontwerp zijn aangepast. Het Aangepast Voorlopig Ontwerp en inspraakverslag vindt u hieronder.

Aangepast Voorlopig Ontwerp Kortendijksestraat-Oost (PDF - 3MB) Vraag & Antwoord Kortendijksestraat Oost (PDF - 417kB)

Voortgang
Na het verzamelen en inventariseren van de reacties op het Aangepast Voorlopig Ontwerp, gaan we aan de slag met het maken van een Definitief Ontwerp. Zodra dit gereed is, presenteren we dit nog aan de bewoners. Hierna selecteren we een aannemer en wordt een uitvoeringsplanning opgesteld. Ook over deze ontwikkelingen houden we de bewoners op de hoogte.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of per mail via a.buijsen@roosendaal.nl.