Mantelzorgwoning aanvragen

Algemeen

Als u zeer regelmatig mantelzorg verleent en hiervoor graag bij de hulpbehoevende wil gaan wonen, of de hulpbehoevende bij u, kunt mogelijk gebruik maken een mantelzorgwoning. De aanvraag bestaat uit 2 fasen. Als eerste dient u na te gaan of er sprake is van mantelzorg. Vervolgens dient u na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet.

Mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgwoning, moet er eerst worden vastgesteld dat het daadwerkelijk om mantelzorg gaat.

Wanneer valt de zorg die u verleent onder mantelzorg?

Bij het beoordelen of er sprake is van mantelzorg, gebruiken we de onderstaande omschrijving.

Mantelzorg

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Deze omschrijving is vastgelegd in regelgeving onder de Omgevingswet. 

Concrete voorbeelden

Voorbeelden van mogelijke mantelzorg wanneer deze regelmatig plaatsvinden:

  • Ondersteuning bieden bij verzorging (bv wassen, kleden) 
  • Ondersteuning bieden in het huishouden (schoonmaken, boodschappen etc.)
  • Ondersteunen bij administratie, geldzaken en aanvragen voorzieningen
  • Vervoer en begeleiding naar artsen, kapper etc.
  • Vervoer en begeleiden bij sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes etc.)
  • Ondersteuning bieden bij voeding (eten en drinken bereiden/klaarzetten, soms voeren)
  • Ondersteuning bieden bij (noodzakelijke) huishoudelijke taken
  • Ondersteunen bij klussen in en rondom het huis
  • Incidenteel kan het ook gaan om verpleging, zoals ondersteunen bij medicatie innemen, klaarzetten etc.

De ondersteuning overstijgt de duur en intensiteit van de normale gang van zaken.

Hoe het werkt

Vaststellen mantelzorg

Of er sprake is van mantelzorg kan u vaststellen met behulp van 2 documenten:

bijlage_1_verklaring_van_mantelzorg.pdf (PDF - 19kB) bijlage_2_verklaring_huisarts_of_medisch_specialist.pdf (PDF - 17kB)

Deze documenten moet u bij uw aanvraag aanleveren.

Aanvragen mantelzorgwoning

Wanneer hieruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg kunt u nagaan met de vergunningcheck in het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet.

Indien gewenst kan u dit door de gemeente laten toetsen door het indienen van een conceptverzoek of omgevingsvergunning. Hiervoor bent u leges verschuldigd.