Omgevingsvergunning

Algemeen

Wilt u bouwen of verbouwen? Een monument aanpassen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket.

Wat u moet weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningencheck van het Omgevingsloket ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Soms is er helemaal geen vergunning nodig. Dan kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente via bouwen@roosendaal.nl.

Conceptverzoek omgevingsvergunning

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten toetsen door het indienen van een conceptverzoek omgevingsvergunning. We kijken dan in eerste instantie of uw bouwplannen passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de welstandseisen. Het conceptverzoek is vooral bedoeld voor complexe, grote of gevoelige (bouw)plannen.

Bomen kappen

Gaat u een boom kappen op uw eigen grond? Controleer het dan op de bomenkaart. Staat de boom erop? Dan moet u een vergunning hiervoor aanvragen.

Check het omgevingsplan en de welstandsnota

Als u wilt gaan bouwen check dan het omgevingsplan en de eisen van de welstand. In het omgevingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. In de welstandsnota staat aan welke welstandseisen uw plan moet voldoen.

Omgevingskamer

Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? Dan moet de gemeente bekijken of en hoe uw plan door kan gaan. U kunt uw idee voorleggen aan de omgevingskamer

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor een monumentensubsidie.

Participatie  

Onder de Omgevingswet moet u bij de aanvraag omgevingsvergunningen aangeven of u wel of niet aan participatie hebt gedaan. Participatie voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, is niet verplicht, tenzij u een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) wilt aanvragen waarvan de raad heeft besloten dat participatie verplicht is. Een BOPA is een activiteit die niet volgens het omgevingsplan mogelijk is. De gemeente Roosendaal vindt participatie wel heel belangrijk en wil ook aanvragers van een omgevingsvergunning aanmoedigen om aan participatie te doen. De gemeente kan u helpen de participatie vorm te geven. Meer informatie vindt u in de handreiking participatie. 

handreiking participatie gemeente Roosendaal.pdf (PDF - 141kB)

Met de Omgevingswet wordt het bouwen van een bouwwerk gescheiden in een technisch en ruimtelijk deel. Dat levert 2 activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken. Deze scheiding noemen we 'de knip'. De technische bouwactiviteit wordt geregeld in de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). De Wkb is een nieuwe wet over het verbeteren van de bouwkwaliteit. Door deze wet moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger toetst of het bouwwerk voldoet aan de technische bouwregels. De wet geldt eerst alleen voor eenvoudigere bouwwerken. Zoals woningen op de grond en kleinere bedrijfspanden. De wet zorgt ook voor een grotere aansprakelijkheid van de bouwer. Kijk voor meer informatie op:

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de activiteiten waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt is de reguliere procedure 8 weken, of de uitgebreide procedure 26 weken van toepassing. Binnen deze termijn neemt de gemeente een besluit om de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Kosten

De kosten voor het indienen van een conceptverzoeken een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening 2024.

Voorbeelden

Om uw aanvraag voortvarend op te kunnen pakken, delen we graag een aantal voorbeelden met u. Hierin is met tekst en tekeningen precies beschreven waar een aanvraag aan moet voldoen.

Dakkapel

voorbeeld_tekening_dakkapel_met_welstandtekst_002.pdf (PDF - 339kB)

Erfafscheiding

voorbeeld_tekening_erfafscheiding_met_welstandtekst.pdf (PDF - 451kB)

Kozijnwijziging

voorbeeld_tekening_kozijnwijziging_met_welstandtekst.pdf (PDF - 354kB)