Subsidie voor gemeentelijk monument

Algemeen

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Subsidie voor een gemeentelijk monument vraagt u aan bij de gemeente.

Let op! Voor werkzaamheden aan een monument moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat u moet weten

 • De gemeente geeft alleen subsidie voor gemeentelijke monumenten.
 • Niet alle kosten komen in aanmerking voor de subsidie. In de Erfgoedsubsidieverordening (artikel 12) leest u welke kosten voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
 • Als u een subsidie krijgt toegewezen voor instandhouding van het monument, bedraagt deze 20% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 20.000,-.
 • Om voor een subsidie in aanmerking te komen bedragen de verwachtte kosten € 7.500,-.
 • Voor een monument mag 1x per 10 jaar een aanvraag ingediend worden.
 • Voor het uitvoeren van grote werkzaamheden aan een monument, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Overzicht monumenten

Informatie over gemeentelijke en rijksmonumenten in de gemeente Roosendaal vindt u op de monumentenkaart. U vindt hier ook meer informatie over het monument.

Vanwege de overgang naar een nieuwe monumentenkaart, werkt de link momenteel niet. U kunt voor vragen altijd even contact met ons opnemen.

Gereedmelding

Als de gemeente u een (voorlopige) subsidie heeft toegekend voor restauratie of onderhoud van een gemeentelijk monument, moet u aan de gemeente melden als de werkzaamheden klaar zijn.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft ook meer informatie over monumenten zoals beschermde stadsgezichten en rijksmonumenten.

Nodig

 • Een kopie van de eigendoms– en/of splitsingsakte van het gemeentelijk monument.
 • Indien van toepassing: een volledig ingevulde aanvraag om een bouwvergunning.
 • Een gespecificeerde begroting van de kosten, alsmede een werkomschrijving.
 • Tekeningen met bestaande situatie en toekomstige situatie (schaal 1:100 met maatvoeringen). 
 • De naam en het adres van de aannemer.

Aanvragen