Moerstraatseweg

Algemeen

Bouwbedrijf BAM start op maandag 16 oktober met het uitvoeren van asfaltonderhoud aan de Moerstraatseweg.

Werkzaamheden

De verharding in de Moerstraatseweg voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we de asfaltdeklaag vervangen. Daarnaast brengen we ook bermverharding aan.

Gefaseerde uitvoering
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in fases uitgevoerd. De werkzaamheden in de eerste fase, welke plaatsvinden tussen de Herelsestraat en Diefhoekstraat / Gareelweg, starten op maandag 16 oktober. We verwachten het werk in deze fase, onder voorbehoud van het weer, op maandag 6 november te kunnen afronden.

Aansluitend starten op maandag 6 november de werkzaamheden in de tweede fase, welke plaatsvinden tussen de Diefhoekstraat / Gareelweg tot aan de rotonde bij Moerstraten. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 24 november.

Aanbrengen toplaag
Als gevolg van de slechte weersomstandigheden zal de toplaag pas begin 2024 worden aangebracht.

Verkeerssituatie

Tijdens de werkzaamheden zijn de bovengenoemde wegvakken afgesloten voor al het verkeer, uitgezonderd voor aanliggende bewoners/gebruikers. Er worden omleidingsroutes ingesteld. De omleidingsroutes vindt u hieronder.

Op donderdag 19 oktober, maandag 6 november, vrijdag 10 november en vrijdag 24 november zal de weg volledig afgesloten zijn voor al het verkeer. De werkvakken blijven te allen tijde bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten.

omleidingsplan_moerstraatseweg_-_deel_1.pdf (PDF - 2MB) omleidingsplan_moerstraatseweg_-_deel_2.pdf (PDF - 1MB)


Impact
Wij beseffen dat de werkzaamheden aan de Moerstraatseweg, één van de belangrijkste wegen van en naar Moerstraten, de nodige overlast met zich mee zal brengen voor de omgeving. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. We hopen op uw begrip.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Eric van Kaam. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 - 579 111 of via het e-mailadres e.van.kaam@roosendaal.nl.