Nieuw multifunctioneel centrum in Nispen: Gemeente en brede werkgroep Nispen delen voorkeursvariant


De voorkeursvariant omvat de verhuizing van Dorpshuis Nisipa van de huidige locatie naar de Heilige Maria Hemelvaart op het Kerkplein. Hierbij wordt de kerk omgevormd tot een multifunctionele ruimte met onder andere kleinere zalen, een grote presentatieruimte, keuken, koffiegelegenheid, toiletten en ruimte voor fysiotherapie. Deze beslissing is gericht op het behoud van het historische erfgoed van de kerk en draagt bij aan een levendige en aantrekkelijke dorpskern. De school en het openluchttheater blijven toegankelijk en veilig bereikbaar voor bezoekers.

Wethouder Leefbare Buurten en Dorpen, Evelien van der Star is enthousiast over samenwerking met de brede werkgroep: “Het komen tot een gezamenlijke voorkeur is een mooie stap vooruit. Het realiseren van het multifunctioneel centrum is van belang voor de leefbaarheid van het dorp Nispen. Bij de voorkeursvariant hebben we rekening gehouden met alle wensen vanuit het dorp, zoals een goede en veilige toegang tot de school. Ik ben blij dat we gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen die aansluit op de eerdere voorkeurslocatie van Nisipa. Daarbij zijn de lasten van deze variant een stuk lager. Ik kijk uit naar de rest van het traject.”

“Trots op het bereikte resultaat, dit is de beste keuze voor ons Nispen. We hebben de verschillende scenario’s vergeleken en kwamen op de optie ‘versoberd plan’ waar we begin dit jaar over spraken. Als Dorpshuis Nisipa naar de kerk verhuist, gaan de dominostenen bewegen en gaat er veel op zijn plek vallen in Nispen. Zo kan er op de huidige locatie van Dorpshuis Nisipa een plan worden ontwikkeld voor woningbouw en de locatie van het Wit-Gele Kruisgebouw kan ook herontwikkeld worden. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en toekomst van ons dorp”, deelt Voorzitter van Dorpshuis Nisipa, Frank Kerstens.

Vervolgtraject

De brede werkgroep en de gemeente benadrukken gezamenlijk het belang van een efficiënt vervolgtraject. Verschillende partijen, waaronder de stichting Dorpshuis Nisipa, stichting Wit-Gele Kruis Nispen, de Sint Norbertusparochie en de gemeente, hebben afgesproken het plan verder te onderzoeken op haalbaarheid op verschillende onderdelen, waaronder ruimtelijk, financieel en juridisch. Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek streven de partijen ernaar om vóór het zomerreces van 2024 tot bindende afspraken te komen en een financieel voorstel aan de raad voor te leggen.