Omgevingskamer

Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? Dan moet de gemeente bekijken of en hoe uw plan door kan gaan.

Door de komst van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. Kijk voor meer informatie op regels op uw locatie.

U kunt uw idee voorleggen aan de Omgevingskamer van de gemeente Roosendaal. De Omgevingskamer voert dan een eerste check uit en adviseert u over het vervolg. Deze stap is met name bedoeld voor initiatieven die complexer en ingrijpender van aard zijn. Aan deze stap zijn geen kosten verbonden. Inwoners kunnen hun aanvraag indienen met DigiD. Ondernemers doen dit via eHerkenning. Bent u niet in het bezit van een DigiD of eHerkenning? Dan kunt u dit formulier invullen.