Panden kopen

Algemeen

Gemeente Roosendaal is eigenaar van diverse bedrijfspanden en woonhuizen die u kunt kopen.

Vragen

Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Verdoorn-Sluimer, bereikbaar via telefoonnummer 0165 579 111.