Planschade

Algemeen

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vergoeding van planschade als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan.
  • Deze wijziging is onherroepelijk vastgesteld.
  • De schade was niet te voorzien, voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten).
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.
  • U hebt niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie voor de schade ontvangen. 

Eigen risico

Bij de beoordeling van de schade wordt rekening gehouden met het normaal maatschappelijk risico, minimaal 2% van de waarde van uw pand wordt niet vergoed.

Aanvragen

Een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade dient u schriftelijk bij de gemeente in te dienen.

Vul het onderstaande formulier in

formulier_aanvraag_planschade_1.pdf (PDF - 128kB)

Stuur het formulier op naar:

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Wat gebeurt er met uw aanvraag

  • Een onafhankelijk adviesbureau beoordeelt uw aanvraag.
  • Het adviesbureau stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen.
  • Het adviesbureau stelt een advies op.
  • De gemeente beslist naar aanleiding van dit advies.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

De kosten bedragen €300,-. Deze krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.