Plantsoengrond kopen

Algemeen

Het kopen van plantsoengrond is vanaf 1 mei 2020 niet meer mogelijk in de gemeente Roosendaal. Dit besluit is door het collegebestuur genomen om tegemoet te komen aan het streven naar een groene en duurzame stad. Veel van de verkochte groenstroken worden bebouwd/bestraat of omheind met een erfafscheiding waardoor groen verdwijnt.

Afhandelen laatste aanvragen

 Alle aanvragen voor de aankoop van plantsoengrond die gedaan zijn voor 1 mei 2020 worden nog volgens het oude beleid afgehandeld.