Proeftuinen

Algemeen

De gemeente Roosendaal en provincie Noord-Brabant werken samen met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere partijen aan de ontwikkeling van een stadscentrum waarin het nog prettiger wonen, leven en ondernemen is. Deze ambities zijn vastgelegd in het ontwikkelplan Rondje Roosendaal.

Proeftuinen

Nieuwe invulling van het centrumgebied

We bereiden ons voor op de toekomst. Met het ontwikkelplan Rondje Roosendaal werken we aan een nieuwe invulling van het centrumgebied. Hierbij gaan we in gesprek met bewoners, eigenaren, ondernemers en andere partijen om samen te ontdekken wat we belangrijk vinden. We onderzoeken verschillende principes in de openbare ruimte met de focus op leefbaarheid, groen en (verkeers)veiligheid. Met de informatie die we ophalen geven we opnieuw invulling en vorm aan het centrumgebied. Zo blijft Roosendaal ook in de toekomst een stad waar het prettig wonen, verblijven, ondernemen en leren is.

Wat is een proeftuin?

Een proeftuin is een kleine, afgebakende ruimte waarin enkele verbeteringen uit worden geprobeerd. Met als doel om op korte termijn verbeteringen te realiseren. Daarbij willen we samen met de samenleving onderzoeken hoe we het voorgenomen beleid uit het ontwikkelplan Rondje Roosendaal kunnen uitwerken. Wanneer blijkt dat de kortetermijnverbeteringen succes hebben, kunnen deze worden verwerkt in het definitieve plan. Dit is de kracht van de proeftuinen.

Waarom maken we proeftuinen?

Het volledig doorlopen van het ontwikkelplan vergt de nodige tijd. Daarom zien wij kansen om in de tussenliggende periode een aantal verbeteringen uit te proberen. Verbeteringen welke tegemoet komen aan de aandachtspunten die naar voren kwamen in gesprekken met bewoners, eigenaren en ondernemers. Vooral op het gebied van leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Dit gaan we doen in de vorm van zes proeftuinen.

Waar komen de proeftuinen?

In totaal gaan we zes proeftuinen realiseren. De proeftuinen komen in verschillende deelgebieden; het Stationsplein, de Brugstraat, de Burgemeester Prinsensingel, de Dominéstraat/Bloemenmarkt, de Raadhuisstraat en een mobiliteitshub in de omgeving van het station. 

Wanneer worden de proeftuinen gerealiseerd?

We zijn voornemens om de proeftuinen in de loop van 2023 te realiseren. Na een nog af te stemmen periode gaan we de genomen verbeteringen met elkaar evalueren en worden er per proeftuin afspraken gemaakt over het verdere proces en de realisatie van concrete kortetermijnverbeteringen.

Wanneer is een proeftuin een succes?

Een proeftuin is een succes wanneer we goed en met de juiste betrokkenen hebben kunnen sparren over de opzet en uitvoering van de proeftuin, lokale belanghebbenden mee hebben kunnen denken over wat wel en niet werkt in de proeftuin en over wat een proeftuin betekent voor de lange termijn.

Heeft u nog vragen?

Stuurt u dan een e-mail naar proeftuinen@roosendaal.nl

Licentie: Copyright Auteur: Urban Synergy

Planning werkzaamheden

Burgemeester Prinsensingel

In de week van 21 augustus wordt de markering op de weg aangebracht en worden verkeersborden geplaatst om de eenrichtingsweg en de fietsstraat te markeren. Een week later worden diverse boombakken geplaatst. Ook wordt nog een jeu-de-boulesbaan aangelegd en worden er een aantal picknickbanken geplaatst.

Dominéstraat - Bloemenmarkt

In de week van 21 augustus wordt zowel de markering als de 54 roosjes op de weg aangebracht. Een week later worden ook enkele boombakken geplaatst. Ook worden nog een aantal picknickbanken op het voorplein van het HUIS van Roosendaal neergezet.

Stationsplein

In de week van 28 augustus worden de laatste 20 boombakken geplaatst op het Stationsplein. Hierna is de proeftuin gereed.