Reconstructie Spellestraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat de Spellestraat opnieuw inrichten.

Werkzaamheden

Uitgangspunten reconstructie
De bestaande verharding is aan vervanging toe. Naast het vervangen van de verharding, gaan we ook kijken hoe we de straat nog duurzamer kunnen inrichten. Met meer ruimte voor groen en de opvang van regenwater. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte overblijven om te parkeren. 

Voorlopig Ontwerp
We hebben een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Dit ontwerp hebben we tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de bewoners. Het ontwerp vindt u, net als de tijdens de avond opgehaalde input en bijbehorende antwoorden, hieronder. Ook de gehouden presentatie vindt u hieronder.

Schetsontwerp Spellestraat - deel 1 (PDF - 4MB) Schetsontwerp Spellestraat - deel 2 (PDF - 4MB) Presentatie informatieavond Reconstructie Spellestraat (PDF - 927kB) Vraag & Antwoord Reconstructie Spellestraat (PDF - 488kB)

Definitief Ontwerp
Op woensdagavond 20 maart 2024 hebben we het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan bewoners en geïnteresseerden. Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp en de gehouden presentatie.

Definitief Ontwerp Spellestraat - deel 1 (PDF - 3MB) Definitief Ontwerp Spellestraat - deel 2 (PDF - 4MB) Presentatie Definitief Ontwerp Spellestraat (PDF - 384kB)

Voortgang
De komende periode werken we de plannen verder uit. De werkzaamheden aan de Spellestraat starten pas zodra de herinrichting van de Molensingel gereed is. Dit om de verkeersstroom in de dorpskern Wouw te waarborgen. Zodra er een werkplanning bekend is, informeren we de bewoners hier tijdig over.

Heeft u (tussentijds) nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Wim Uijtdehaag. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres w.uijtdehaag@roosendaal.nl.