Roosendaal brengt de ‘Bekers naar de Bar’

Over een paar dagen barst het carnavalsgedruis los in Tullepetaonestad. En net als tijdens het Klûnen gaan we werken met recyclebare bekers. Bezoekers van het evenement betalen een halve neutmunt voor een beker bij de eerste consumptie. Daarna kan je bij elk volgend drankje de oude beker inleveren voor een schone. Met dit initiatief wordt de berg plastic waarmee de binnenstad bezaaid ligt na evenementen flink teruggebracht.

Sinds 1 januari 2024 is nieuwe landelijke regelgeving van kracht die wegwerpplastic verbiedt. Evenementenorganisatoren zijn verplicht om zich aan regels te houden rondom het hoogwaardig recyclen of hergebruiken van plastic, waaronder dus ook de plastic bekers. Onder de noemer ‘Bekers naar de Bar’ is tijdens het Tullepetaons Klûnen voor de eerste keer gewerkt met deze recyclebare bekers. En met succes! Circular Pet heeft het recyclingspercentage berekend op 92 procent. Dit is de hoogste score die tot dusver is gehaald op een open publieksevenement.


Inzameling en recycling 

Tijdens carnaval geven we dit een vervolg. De bezoekers gebruiken een beker van single use plastic, die goed te recyclen is. De betaling voor de beker is nodig om de kosten van het recyclen te dekken. De gebruikte bekers worden door de horeca en evenementenorganisatoren in zakken verzameld en naar een verwerker gestuurd die vervolgens de bekers recyclet. Wordt er geen drankje besteld dan wordt er geen geld teruggegeven; het is geen statiegeldsysteem. Wél wordt er bij inlevering van je laatste beker een zogenaamde bekermunt gegeven, die kan je de volgende dag of bij een volgend evenement gebruiken om een nieuwe beker te kopen.


Schonere binnenstad 

Wethouder Klaar Koenraad: “Het recyclesysteem van bekers is een goede stap naar een schonere binnenstad. Eerdere pilots in bijvoorbeeld Breda lieten al zien dat dit een effectieve manier is om plastic afval te verminderen en dat zagen we ook terug bij het Tullepetaons Klûnen!”

Koen Bakker, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Roosendaal sluit zich hierbij aan. “Het vergt wat aanpassingen voor ondernemer én gast, maar anno 2024 kunnen we niet anders dan allemaal ons steentje bijdragen aan het verminderen van plastic afval. Ik weet overigens zeker dat het gewoon weer een geweldig Roosendaals feest gaat worden, als vanouds maar dan zónder een door plastic bezaaide oude Markt.”