Roosendaal krijgt 14,9 miljoen vanuit Volkshuisvestingsfonds


Met het geld uit het Volkshuisvestingsfonds investeert Roosendaal in herstructurering van de woningvoorraad in het focusgebied Nationaal Programma Roosendaal (NPR). Het zal voornamelijk worden ingezet voor het opwaarderen van bestaande woningen en locaties waar de leefkwaliteit onder druk staat. Daarnaast wordt het ook ingezet voor de verbetering van de openbare ruimte, het versterken van maatschappelijke voorzieningen en het begeleiden van huiseigenaren bij het verbeteren van de eigen woning.

Het NPR focusgebied in Roosendaal kampt met uitdagingen die de financiële draagkracht van eigenaar-bewoners en gemeente overstijgen. “Met dit extra geld kunnen we de verschillende opgaven in de bestaande woningvoorraad en leefomgeving aanpakken op locaties waar de leefbaarheid en veiligheid onder grote druk staan. Tegelijkertijd geeft dit een enorme impuls aan het realiseren van onze ambities op het gebied van duurzaamheid, wonen en ruimtelijke kwaliteit”, deelt Evelien van der Star (coördinerend wethouder NPR) namens het college.

Driemaal extra steun voor Roosendaal

Samen met de eerder toegekende subsidies Preventie met Gezag en Kansrijke Wijk is in totaal 25,4 miljoen euro extra beschikbaar om meerjarig te investeren in het NPR focusgebied. Burgemeester Han van Midden bedankt minister Hugo de Jonge: “Ik ben de minister zeer erkentelijk dat ook hij en het ministerie zien dat extra investeren in de Roosendaalse wijken nodig is. Dat het Rijk met deze investeringen ook de daad bij het woord voegt, geeft aan dat we hierin echt gezamenlijk optrekken en dat schept vertrouwen voor de toekomst”.

De gemeente Roosendaal werkt in de komende maanden samen met betrokken alliantiepartners de aanvraag uit in concrete projectopdrachten.