Roosendaal presenteert Bestuursrapportage 2024: Het eerste half jaar in beeld

Vandaag presenteert de gemeente Roosendaal de Bestuursrapportage 2024, een belangrijk onderdeel in de financiële cyclus. Met deze rapportage laat het college van burgemeester en wethouders een gedetailleerd overzicht zien van de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar, in vergelijking met de Programmabegroting 2024.

“Transparantie en betrokkenheid is van cruciaal belang voor het vertrouwen van inwoners en partners. In een wereld vol veranderingen maken we weloverwogen keuzes, zij aan zij met onze inwoners, ondernemers en partners. We bouwen graag samen verder aan een sterke, veerkrachtige en toekomstbestendige stad en haar dorpen”, benadrukt Wethouder Evelien van der Star (Financiën).

Zij aan zij in een gemeente met ambitie

Het jaar 2024 markeert de verdere uitvoering van het Collegeprogramma 2022-2026 ‘Zij aan zij in een gemeente met ambitie’. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werkt het college aan het verkleinen van de kloof tussen gemeenschap en politiek. Prioriteit ligt bij betrouwbare en gastvrije dienstverlening, en het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurten en dorpen. Het Nationaal Programma Roosendaal speelt hierin een cruciale rol.

Daarnaast wordt economische groei en woningbouw gestimuleerd en ondersteunt de gemeente een breed scala aan onderwijs-, sport- en culturele activiteiten. Verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit blijven hoog op de agenda, met het doel om in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig te zijn.

Het huidige nadelige saldo van de Bestuursrapportage, met name veroorzaakt door een tekort op Jeugd en Jeugdzorg. Het Rijk betaalt mee aan de Jeugd en de Jeugdzorg, hoe zij berekenen hoeveel geld een gemeente ontvangt is veranderd. Dit heeft nadelig uitgepakt voor de gemeente Roosendaal en hierdoor krijgt de gemeente minder vergoed en moet zij geld bijleggen.

In de komende maanden wordt er gewerkt aan de Programmabegroting 2025. Deze wordt in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.