Roosendaal vangt tijdelijk 50 vluchtelingen op

Mede door de crisissituatie in Ter Apel, het winterse weer en het dringende beroep op gemeenten om vluchtelingen tijdelijk op te vangen, heeft burgemeester Han van Midden -vanuit zijn noodbevoegdheid- besloten om voor een periode van maximaal drie weken 50 vluchtelingen op te vangen in een crisisnoodopvang in Roosendaal.

Crisissituatie

De crisisnoodopvang vindt plaats in het voormalige bedrijfspand aan de Wijnkorenstraat in Roosendaal, waar in 2022 ook al tijdelijk vluchtelingen werden opgevangen. Deze locatie is opnieuw beschikbaar voor opvang. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (=COA) streeft ernaar dat de bewoners zo kort mogelijk op deze locatie verblijven en zo snel mogelijk een onderkomen krijgen in reguliere opvanglocaties elders in Nederland. De noodopvang van deze vluchtelingen gaat maximaal drie weken duren. Het gaat om 50 personen, waarvan volgens het COA geen overlast valt te verwachten. Vanzelfsprekend is de politie geïnformeerd en betrokken in de besluitvorming. De crisisnoodopvang wordt geheel uitgevoerd door en namens de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Op dit moment wordt de locatie met spoed in gereedheid gebracht. Naar verwachting arriveren de vluchtelingen vrijdagmiddag 19 januari 2024 in Roosendaal.

Fysieke veiligheid

Op het terrein zal sprake zijn van camerabeveiliging. Daarnaast zijn er permanent (24/7) drie beveiligers aanwezig op en rond het terrein. Hun taak is om te zorgen voor:

  • bescherming van deze groep vluchtelingen;
  • controle houden op bezoek en personen die het gebouw in- en uitgaan;
  • toezicht houden op/ voorkomen van overlast rondom het terrein;
  • het uitvoeren van eventuele hulpverlening en brandwacht taken;
  • ervoor zorgen dat iedereen zich aan de huisregels houdt.

Uiteraard zijn en blijven de gemeente en politie nauw betrokken bij de uitvoering en het toezicht.

Reguliere opvang

Het college van burgemeester en wethouders is al geruime tijd in gesprek met het Centraal Orgaan Asielzoekers over een meer duurzame oplossing en de verdere uitwerking van een reguliere opvanglocatie binnen de gemeente Roosendaal. Roosendaal heeft zich binnen het district de Markiezaten gecommitteerd aan de bestuurlijke afspraak om een opvanglocatie van maximaal 300 personen te realiseren voor de duur van vier jaar. 

Reactie burgemeester

Burgemeester Han van Midden zegt: “Vanzelfsprekend helpen wij op het moment dat de nood hoog is. De Roosendaalse wethouders en ik delen de mening van het Veiligheidsberaad en veel andere Nederlandse gemeenten. Namelijk dat de aanvraag van asielzoekers bij binnenkomst in Nederland veel sneller behandeld moet worden. Zeker als het gaat om de aanvragen van asielzoekers uit veilige landen. Alleen op die manier ontstaat er ruimte en draagvlak voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden en voor mensen die in hun eigen land moeten vrezen voor vervolging vanwege hun ras, geloof, seksuele geaardheid of omdat zij een andere mening hebben.”