Starterslening

Algemeen

Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met een starterslening kunt u vaak net dat beetje extra lenen dat u nodig hebt om de woning te kopen.

Wat u moet weten

 • U bent 18 jaar of ouder en niet eerder eigenaar of mede-eigenaar van een eigen woning geweest.
 • De koopsom + verbeterkosten of meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen van de woning is maximaal € 304.500,-.
 • Het maximale bedrag dat u daarvan kunt lenen is 20% van deze kostengrens. Dit is minimaal € 6.000,- en maximaal € 40.000,-.
 • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De starterslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Op svn.nl vindt u informatie over de procedure en wat de status van uw aanvraag is.
 • U kunt het formulier volledig invullen als u beschikt over een getekend exemplaar van de voorlopige koopovereenkomst en een werkgeversverklaring of jaaropgave inkomen.

Let op! Per 1 januari 2024 is de maximale koopsom verhoogd naar € 304.500

Zo werkt het

 • Via het door u ingevulde online formulier kijken we of u in aanmerking komt voor de Starterslening.
 • Als dit het geval is, ontvangt u van de gemeente een zogenaamde toewijzingsbrief.
 • Met deze toewijzingsbrief kunt u digitaal een leningsaanvraag indienen bij de SVn. Hiervoor gaat u naar www.svn.nl.
 • SVn neemt uw lening aanvraag in behandeling. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een lening, onder andere door te kijken naar uw financiële situatie. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. Bij positieve toetsing brengt SVn u een offerte uit voor de starterslening. 

Nodig

 • Getekend voorlopig koopcontract