Stimuleringslening

Algemeen

Met de stimuleringslening kunt u maatregelen treffen om de duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid van uw woning te vergroten. De stimuleringslening kent zeer aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente.

Wat u moet weten

Voordat u een stimuleringslening kunt aanvragen, stelt de gemeente Roosendaal vast of u voldoet aan de voorwaarden. 

Voor wie is de lening? 

 • U bent minimaal 18 jaar en verblijfsgerechtigd in Nederland. 
 • De stimuleringslening is alleen van toepassing op bestaande bouw. 
 • De woning staat in de gemeente Roosendaal. 
 • De lening is van toepassing op woningen ouder dan 10 jaar, bestemd voor permanente bewoning. 
 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd. Bij twee of meer eigenaren dient gezamenlijk door alle eigenaren een aanvraag ingediend te worden. Bijvoorbeeld bij een Vereniging van Eigenaren. 
 • Leeftijdsgrens bij de persoonlijke leningsvorm: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen. 

Condities van de lening 

 • De Stimuleringslening kent een hypothecaire en een persoonlijke leningsvorm. U bepaalt zelf welke vorm u kiest. 
 • Tot een bedrag van € 12.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 12.500 is de looptijd 15 jaar. 
 • De hoogte van de stimuleringslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,-. 
 • De stimuleringslening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 15- jaarsrente. Deze rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Het rentepercentage wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op het moment van toewijzen/ beschikken van de stimuleringslening 
 • De stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten. 
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets. 
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. 
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-. 
 • Het college wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. 
 • Het college wijst een aanvraag af als de maatregelen aan de woning al gedaan zijn.

Voordelige rentetarieven

De gemeente hanteert het rentetarief dat geldt op het moment dat uw aanvraag bij ons binnenkomt. Kijk voor de meest actuele rentetarieven op de website van SVn: www.svn.nl/rentetarieven.

 

Wat kost het?

 • Afsluitkosten: € 850,- bij hypothecaire lening.
  Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening. 
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening. 
 • Voor de persoonlijke leningsvorm geldt een rentetoeslag van 1 procent. 

Let op! Geld lenen kost geld.

Nodig

 • Een kadastraal eigendomsbewijs van de woning 
 • Offertes van de te treffen maatregelen 
 • Een tekening/schetsplan van de woning van de bestaande en nieuwe situatie 
 • Een globale planning van de werkzaamheden 
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning

Zo werkt het

 • Stuur de gevraagde stukken via uw DigiD naar de gemeente. De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, zo ja, dan stuurt de gemeente u een zogenaamde toewijzingsbrief.  
 • Met deze toewijzingsbrief kunt u digitaal een leningsaanvraag indienen bij de SVn. Hiervoor gaat u naar www.svn.nl
 • SVn neemt uw lening aanvraag in behandeling. Bij positieve toetsing brengt SVn u een offerte uit voor de stimuleringslening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. 
 • Zodra u de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. 

Meer informatie over deze stimuleringsleningen vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn.

Maatregelen

Hieronder vindt u de maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor een stimuleringslening. 

Levensloopbestendigheid 

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de levensloopbestendigheid van uw woning. Deze maatregelen vallen onder het Woonkeur Certificaat rollator- en/of rolstoelgeschikt van bestaande woningen.  

Voorbeelden: 

 • a. Slaapkamer en badkamer realiseren op de begane grond;  
 • b. Verstelbaar keukenblok maken;  
 • c. Inductie kookplaat aanbrengen;  
 • d. Deuren verbreden;  
 • e. Traplift aanbrengen;  
 • f.  Drempels verwijderen of verlagen;  
 • g. Deurbel aanbrengen met geluidsversterking / lichtsignaal;  
 • h. Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid woning;  
 • i. Tweede toilet realiseren op verdieping;  
 • j. Bad door douche vervangen, inclusief leiding- en tegelwerk.  

Onderstaande maatregelen betreffen domotica, technologische aanpassingen aan uw huis die de levensloopbestendigheid vergroten. 

Voorbeelden:  

 • a. Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's;  
 • b. Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm;  
 • c. Waterkranen die werken met sensoren.  
 • d. Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril.  
 • e. Digitaal spiekoog;  
 • f. Draadloze video-deurintercom;  
 • g. Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag;  
 • h. GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis.  

Duurzaamheid 

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de duurzaamheid van uw woning. 

Voorbeelden: 

 • a. Zonnepanelen;  
 • b. Zonneboiler;  
 • c. Vloerisolatie/bodemisolatie;  
 • d. Dakisolatie.
 • e. ‘Groendak’;  
 • f. Spouwmuur- en na-isolatie;  
 • g. Gevelisolatie;  
 • h. Raamisolatie inclusief kozijnen;  
 • i. Micro-wkk ; 
 • j. Warmtepomp-boiler;  
 • k. Warmtepomp (hybride, grondgebonden of lucht/water) ten behoeve van de warmwatervoorziening en/of verwarming van de woning;  
 • l. Verwarmingsinstallatie (Cv-ketel i.c.m. hybride warmtepomp);
 • m. Zoldervloer- en vlieringvloerisolatie;
 • n. Lage temperatuur-afgiftesysteem;
 • o. Warmte-terugwinsysteem;
 • p. Waterzijdig inregelen;
 • q. Vraaggestuurde ventilatie;
 • r. Asbestsanering met dakisolatie;  
 • s. Dakrenovatie met dakisolatie

Veiligheid  

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de veiligheid van uw woning. Deze aanpassingen moeten voldoen aan de voorwaarden van het Politie Keurmerk Veilig Wonen in of aan bestaande woningen.  

Voorbeelden:  

 • a. Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels;  
 • b. Verlichting bij de buitendeuren;  
 • c. Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat;  
 • d. Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501 en hangen op iedere etage op de juiste plek.  

Overige veiligheidsmaatregelen:  

 • a. CO2 melders hebben het certificaat EN 50291:2001 en zijn in ieder geval geplaatst in buurt van elke CV ketel, geiser, HR-combi ketel en of kachel;  
 • b. Brandwerende deuren zijn voorzien van de CE Markering;  
 • c. Bewakings- en/of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid, zorg en brandwerendheid;  
 • d. Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water- en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;  
 • e. Rolluiken.

Wij bieden u

Algemeen 

Heeft u vragen of opmerkingen over de Stimuleringsregeling of over de aanvraag van de lening? Neem dan contact op met de adviseur van de Gemeente Roosendaal: mevrouw J. de Brabander-Giesbertsen tel. 0165 579 111 of per e-mail: j.de.brabander@roosendaal.nl.

Duurzaamheid

Als gemeente vinden wij duurzaamheid belangrijk. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om via het Regionaal Energieloket een gratis online HuisScan te doen om te ontdekken waar u nog meer energiekosten in en rond uw huis kunt besparen.

Veiligheid

Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) weet u zeker dat uw woning voldoet aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om uw woning binnen te komen. Maatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk en goede verlichting zorgen ervoor dat inbrekers de woning graag overslaan. Op de site Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u alle eisen en tips.