Subsidies

Gemeente Roosendaal stimuleert jouw deelname aan welke vorm van cultuur dan ook in onze stad en dorpen. Het is onze missie elke maker een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Daarvoor werken we samen met verschillende culturele organisaties.

Cultuur Verbindt Roosendaal

Cultuur Verbindt Roosendaal kent de weg in wat voor jou een doolhof lijkt aan regelingen, formulieren, procedures en deadlines. En ze hebben een enorm netwerk binnen en buiten het culturele veld. Laat je sturen op afstand of heel dichtbij bij de hand nemen zodat ook jij moeiteloos jouw weg vindt. Als jij jouw, misschien nu zelfs nog vage, plannen kunt uitwerken en na afloop trots terugkijkt op een geweldig resultaat is hun missie geslaagd. Kijk voor meer informatie op www.cultuurverbindtroosendaal.nl

CultuurCompaan

CultuurCompaan is expert op het gebied van kunsteducatie en cultuurparticipatie. Voor de gemeente Roosendaal gaan zij aan de slag om de Impulsregeling Jongerencultuur tot uitvoering te brengen. Het huidige aanbod van kunst en cultuur voor en door jongeren van 14 t/m 27 jaar in de vrije tijd wordt verder uitgebreid. Daarbij worden door CultuurCompaan succesvolle bestaande initiatieven ondersteund om zich verder te ontwikkelen én nieuwe projecten geïnitieerd waar vanuit de doelgroep en het sociale domein een vraag ligt. Kijk voor meer informatie op www.cultuurcompaan.nl