Uitbreiding Wet Bibob in strijd tegen georganiseerde misdaad

Met Wet Bibob kan de overheid voorkomen dat door het verlenen van een vergunning of het toekennen van subsidie ongewild criminelen geholpen worden. Ook wordt met deze wet voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit vastgoedtransacties kan aangaan of ongewild overheidsopdrachten krijgt. De wet Bibob helpt om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan en om te voorkomen dat besluiten van de overheid misbruikt worden voor strafbare feiten. We willen immers met elkaar niet dat onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken.

Vergunningplicht voor kwetsbare branches

Door samenwerking met omliggende gemeenten wordt voorkomen dat criminelen verkassen naar een buurgemeente waar misschien andere regels gelden. En door het uitbreiden van het aantal branches waarop de Wet Bibob van toepassing wordt ook daar een waterbedeffect voorkomen. Sectoren en branches waar de Wet Bibob wordt ingezet zijn o.a. de vastgoedwereld, weg- en waterbouw, milieu en afval. Maar we zien ook dat criminelen via dubieuze autoverhuurbedrijven of met aanvragen van horecavergunningen proberen om meer voet aan de grond te krijgen.

Informatie delen

Overheden en overheidsdiensten kunnen nu nog gemakkelijker informatie met elkaar uitwisselen en elkaar waarschuwen waardoor criminelen en hun activiteiten beter ‘gevolgd’ en gestopt kunnen worden.

Regionale samenwerking

Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid
De gemeente Roosendaal heeft daarom met de zes omliggende gemeenten (Woensdrecht, Moerdijk, Steenbergen, Bergen op Zoom, Rucphen, Roosendaal en Halderberge) en het RIEC (=Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) eenduidige afspraken gemaakt over dezelfde werkwijze. Juist om te voorkomen dat criminelen gaan ‘shoppen’ in de regio West Brabant. Dit soort afspraken passen ook in het beleid van de gehele provincie Noord Brabant.