Uitrit melden

Algemeen

Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit heeft ermee te maken dat de uitrit over het grondgebied van de gemeente loopt. Wij bekijken dan of een uitrit is toegestaan conform de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Direct melden

Voor particulieren:
Direct melden met DigiD

Voor bedrijven en advocaten:
Direct online melden met eHerkenning

Voorwaarden

Een uitrit is toegestaan wanneer deze voldoet aan de beleidsregels conform de APV. De voorwaarden die gelden voor de aanleg of aanpassing van een uitrit, vindt u terug onder Artikel 2:12. De onderliggende beleidsregels vindt u hier.

Kosten

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van de uitrit.
  • Wij brengen wel kosten in rekening voor de aanleg van een uitrit. Deze kosten zijn afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden.  Per  1 juli 2024:
    • Standaard uitrit: €1700,-
    • Uitrit waarbij de kolk verplaatst dient te worden: €2050,-
    • Uitrit waarbij een lichtmast verplaatst dient te worden: €3050,-
  •  De prijzen zijn gebaseerd op het contract dat de gemeente heeft afgesloten met de aannemer, welke werkzaamheden uitvoert aan de verharding in de gemeente. 
  • Bij de aanleg van een standaarduitrit worden de trottoirbanden vervangen door inritblokken en worden standaardtegels vervangen door dikke tegels.

Bekijk de legesverordening 2024

Besluitvorming

Binnen 4 weken nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, krijgt u een reactie per e-mail. Wanneer de aanvraag wordt afgewezen, leggen wij in de e-mail uit waarom deze beslissing is genomen. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit.