Verzilverlening

Algemeen

Met de Verzilverlening kan de overwaarde van de eigen woning worden gebruikt voor het treffen van maatregelen op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid. Ook maakt de verzilverlening het mogelijk dat een eigenaar van een woning een bijdrage kan leveren aan de aankoop van een eerste woning van zijn of haar kinderen.

Wat u moet weten

Voordat u een verzilverlening kunt aanvragen, stelt de gemeente Roosendaal vast of u voldoet aan de voorwaarden. 

Voor wie is de lening?

 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 58 jaar. Indien er 2 aanvragers zijn, geldt dit voor beide.
 • De woning staat in de gemeente Roosendaal
 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd.

Wanneer u de verzilverlening wilt gebruiken voor het treffen van maatregelen aan de woning op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid gelden ook nog de volgende voorwaarden:

 • De verzilverlening is alleen van toepassing op bestaande bouw.
 • De lening is van toepassing op woningen ouder dan 10 jaar, bestemd voor permanente bewoning. 

Wanneer u de verzilverlening wilt gebruiken als bijdrage voor de aankoop van een eerste woning voor uw kind, dan dient de starterswoning in de gemeente Roosendaal te staan. 

Condities van de lening

 • De verzilverlening wordt hypothecair verstrekt.
 • De verzilverlening kan nooit meer bedragen van de werkelijke kosten. 
 • De verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500 en kan nooit meer bedragen dan € 35.000.
 • De verzilverlening heeft een eigen 40-jaarsrente tarief. Deze rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Het rentepercentage wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op het moment van toewijzen/beschikken van de verzilverlening.
 • Op dit moment bedraagt de rente 1,7% (prijspeil 1 juli 2023).
 • De rente wordt eenmaal per jaar op 31/12 berekend en bij de schuldrest opgeteld.
 • De overwaarde wordt vastgesteld op het verschil tussen 80% WOZ-waarde en de schuldrest van de bestaande hypotheken.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet voor de optie van het treffen van maatregelen aan de eigen woning. 
 • Voor de optie bijdragen voor aankoop starterswoning kind wordt de lening via de notaris verstrekt.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. 

Krediettabel

Leningen van € 2.500 tot en met € 35.000. De looptijd is 75 jaar, de rente van de Verzilverlenig wordt door SVn bepaald. Kijk voor de actuele tarieven op de website van de SVn.

Hoofdsom

 

 

Bruto maandlasten Rente*

Looptijd in maanden en termijnen

Afsluitkosten

Totale kosten lening**

 

Jaarlijks kosten-

percentage***

€ 35.000

N.v.t. rente wordt jaarlijks bij de schuld opgeteld. 1,70% 900 maanden en 40 jaartermijnen ineens achteraf te voldoen € 500 € 68.692 1,80%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast voor 40 jaar. De rente komt nooit in aanmerking voor fiscale aftrek.
** Er is rekening gehouden met het bijschrijven van de rente voor maximaal 40 jaar.
*** Er wordt geen rekening gehouden met de rente die jaarlijks wordt bijgeschreven.

Wat kost het?

 • Afsluitkosten SVn Verzilverlening: € 500,-. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Verzilverlening.
 • Overige kosten, zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris.

Let op! Geld lenen kost geld.

Nodig

Voor de optie maatregelen treffen aan uw eigen woning:

 • Een kadastraal eigendomsbewijs van de woning.
 • Offertes van de te treffen maatregelen.
 • Een tekening/schetsplan van de woning van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Een globale planning van de werkzaamheden. 
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning.

Voor de optie bijdrage aan de starterswoning eigen kind:

 • Schenkingsovereenkomst.
 • Voorlopige koopovereenkomst starterswoning.
 • Eigendomsakte van uw eigen woning. 

 

Maatregelen

Hieronder vindt u de maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor een verzilverlening. 

Levensloopbestendigheid 

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de levensloopbestendigheid van uw woning. Deze maatregelen vallen onder het Woonkeur Certificaat rollator- en/of rolstoelgeschikt van bestaande woningen.  

Voorbeelden: 

a. Slaapkamer en badkamer realiseren op de begane grond;  
b. Verstelbaar keukenblok maken;  
c. Inductie kookplaat aanbrengen;  
d. Deuren verbreden;  
e. Traplift aanbrengen;  
f.  Drempels verwijderen of verlagen;  
g. Deurbel aanbrengen met geluidsversterking / lichtsignaal;  
h. Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid woning;  
i. Tweede toilet realiseren op verdieping;  
j. Bad door douche vervangen, inclusief leiding- en tegelwerk.  

Onderstaande maatregelen betreffen domotica, technologische aanpassingen aan uw huis die de levensloopbestendigheid vergroten. 

Voorbeelden:  

a. Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's;  
b. Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm;  
c. Waterkranen die werken met sensoren.  
d. Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril.  
e. Digitaal spiekoog;  
f. Draadloze video-deurintercom;  
g. Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag;  
h. GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis.  

Duurzaamheid 

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de duurzaamheid van uw woning. 

Voorbeelden: 

a. Zonnepanelen;  
b. Zonneboiler;  
c. Vloerisolatie/bodemisolatie;  
d. Dakisolatie;  
e. ‘Groendak’;  
f. Spouwmuur- en na-isolatie;  
g. Gevelisolatie;  
h. Raamisolatie inclusief kozijnen;  
i. Micro-wkk ; 
j. Warmtepomp-boiler;  
k. Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water) ten behoeve van de warmwatervoorziening en/of verwarming van de woning;  
l. Verwarmingsinstallatie (Hoogrendementsketel of HR-ketel);  

Veiligheid  

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de veiligheid van uw woning. Deze aanpassingen moeten voldoen aan de voorwaarden van het Politie Keurmerk Veilig Wonen in of aan bestaande woningen.  

Voorbeelden:  

a. Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels;  
b. Verlichting bij de buitendeuren;  
c. Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat;  
d. Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501 en hangen op iedere etage op de juiste plek.  

Overige veiligheidsmaatregelen:  

a. CO2 melders hebben het certificaat EN 50291:2001 en zijn in ieder geval geplaatst in buurt van elke CV ketel, geiser, HR-combi ketel en of kachel;  
b. Brandwerende deuren zijn voorzien van de CE Markering;  
c. Bewakings- en/of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid, zorg en brandwerendheid;  
d. Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water- en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;  
e. Rolluiken.

Zo werkt het

 • Stuur de gevraagde stukken via uw DigiD naar de gemeente. De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een verzilverlening, zo ja, dan stuurt de gemeente u een zogenaamde toewijzingsbrief.
 • Met deze toewijzigingsbrief kunt u digitaal een leningsaanvraag indienen bij de Svn. Hiervoor gaat u naar www.svn.nl.
 • Svn neemt uw lening aanvraag in behandeling. Bij positieve toetsing brengt Svn u een offerte uit voor de verzilverlening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. 
 • Zodra u de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvangt u van de SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. 

Meer informatie over de verzilverlening vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn.