Verzoek Correctie (verbeteren) persoonsgegevens

Algemeen

Kloppen uw persoonsgegevens niet? U kunt vragen om de gegevens te verbeteren. U moet daarvoor bewijzen laten zien.

Wat moet u weten

  • U moet met bewijzen laten zien dat de gegevens inderdaad niet kloppen.
  • Soms houden wij de bewijzen om ze te kunnen controleren op echtheid. Als de bewijzen echt zijn, krijgt u ze altijd terug. 
  • Zijn de bewijzen niet echt? Dan houden wij ze en doen aangifte bij de politie. 
  • Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele? Dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger vragen om de gegevens te verbeteren.
  • Binnen 4 weken nemen wij een besluit op uw verzoek.
  • U kunt tegen een weigeringsbesluit bezwaar maken.

Persoonlijk aanvragen

U kunt het verzoek om correctie ook persoonlijk doen bij de balies Publiekszaken. U moet daarvoor een afspraak maken. U moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

 

Meenemen

  • Uw DigiD bij een digitale aanvraag
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart)

 

Kosten

Geen.