Vier lokale energiehubs brengen West-Brabantse net in balans

Boerenclub ZLTO, gemeente Roosendaal, gemeente Etten-Leur, gemeente Altena, gemeente Zundert en RES West-Brabant steken de handen uit de mouwen om het lokale energienet meer in balans te brengen. De regio ligt op koers om in 2030 2,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. En ook 5,5 TWh duurzame warmte in 2050 staat als stip op de horizon. Maar de wereld is groter dan West-Brabant alleen. Zo is netcongestie een acuut probleem voor bedrijven en particulieren. Binnen de RES West-Brabant wordt hard gewerkt aan een regionale oplossing, bijvoorbeeld door vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen in lokale energiehubs.

Op woensdag 27 maart was de aftrap van het samenwerkingsproject CIRCUS. In vier West­-Brabantse gemeenten werkt boerenclub ZLTO aan het verminderen van netcongestie door vraag en aanbod van duurzame energie dichter bij elkaar te brengen. Dat betekent dat de opwek en opslag van duurzame elektriciteit en warmte juist op de geschikte plek in de regio gebeurt. Zo wordt in de regio West-Brabant voorgesorteerd op het regionale energiesysteem van de toekomst; niet alleen technisch, maar ook sociaal en economisch. Daarbij is voor boeren en tuinders op het platteland een sleutelrol weggelegd. Remco Beekers, hoofdbestuurder ZLTO: "Het platteland biedt kansen om de energietransitie te versnellen. Boeren en tuinders kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Denk aan zonnepanelen op het dak, windmolens, warmtekrachtkoppeling in de tuinbouw, het benutten van restwarmte of de productie van groen gas door mestvergisting. Ook staan er al diverse energiebatterijen op de boerderij." 
De vier gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Altena en Zundert gaan elk aan de slag met zo'n lokale energiehub om van elkaar te leren en op te schalen richting de toekomst. 

Energiehandelsplatform Roosendaal 
In Roosendaal is eind 2022 een coöperatie opgericht vanuit een samenwerking tussen ZLTO en ondernemersvereniging van Majoppeveld (OVM) om duurzame opwek en verbruik lokaal aan elkaar te verbinden. De coöperatie bestaat momenteel uit 35 bedrijven die duurzame energie produceren en lokaal uitwisselen. In de komende jaren wil de coöperatie de volgende stappen zetten richting het geautomatiseerd aansturen van apparaten en processen om de gelijktijdigheid van productie en afname te vergroten. Bovendien wordt een technische en economische verkenning gedaan naar collectieve energieopslag. 

Volgens wethouder Klaar Koenraad biedt dit mooie kansen: "We zijn als Gemeente Roosendaal graag onderdeel van het project CIRCUS om het versnellen van de energietransitie te stimuleren en te ondersteunen. Het Energiehandelsplatform in Roosendaal is nu al een succes en kan in de toekomst alleen nog maar groter en beter worden. Door samen te werken met de ZLTO en de overige gemeenten kunnen we dit soort duurzame initiatieven die er al zijn opschalen en de praktijkervaringen die we hebben met elkaar delen. Zo kunnen we van elkaar leren en hoeven we niet ieder voor zich het wiel uit te vinden." 

Kick-off CIRCUS
Foto: ZLTO / INTERREG NWE-project CIRCUS.