Voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandelingen

Bekendmakingen door de gemeente Roosendaal over voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandelingen