Waterland (Ecologische Verbindingszone)

De gemeente Roosendaal legt samen met Waterschap Brabantse Delta de Ecologische Verbindingszone (EVZ) in de Molenbeek Noord aan. Het gaat om een verbindingszone van in totaal 1,8 kilometer. Molenbeek wordt ingericht als een doorlopende Ecologische Verbindingszone corridor door de stad Roosendaal. Aan de verbindingszone koppelt het waterschap leefgebieden met poelen die als stapstenen dienen. De maatregelen versterken de ecologische kwaliteit van de Molenbeek die ruimte biedt aan verschillende plant- en diersoorten.

Aanpak

Met de uitvoering van verschillende maatregelen aan en langs de Molenbeek Noord realiseert het waterschap een nieuw leefgebied voor diverse planten en dieren. Ook wordt de Ecologische Verbindingszone van de zuidrand van Roosendaal naar de noordrand versterkt. De inrichting van de zone zorgt voor extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Dit gebeurt onder andere door het verflauwen van oevers en het creëren van poelen.

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Op donderdag 12 november 2015 is het voorlopig ontwerp aan omwonenden gepresenteerd in De Eglantier. Op basis van de opmerkingen die tijdens deze informatieavond gemaakt zijn is het voorlopig ontwerp aangepast. Na deze informatieavond konden bewoners in verschillende bijeenkomsten meepraten over de aanleg van groen in de nabijheid van hun woning, wat heeft geleid tot nog meer aanpassingen van het voorlopig ontwerp. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in een “Definitief Ontwerp”. 

Van definitief ontwerp naar uitvoering

Inmiddels zijn in een eerste fase de werkzaamheden tussen de appartementgebouwen “Waterland” uitgevoerd en het groen wordt aangeplant. 
Voor de tweede fase van het project zijn de uitvoeringstekeningen en groenplannen klaar en de planning is om in het tweede kwartaal van 2017 te starten. Met oog op de flora- & faunawet zullen de te verwijderen bomen voor de start van het broedseizoen worden gekapt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

Documenten

definitief_ontwerp_evz_molenbeek_deelgebied_waterland.pdf (PDF - 2MB)

 

profielen_en_details_-_evz_molenbeek_fase_3.pdf (PDF - 465kB)

 

rooi-_en_kapwerkzaamheden_evz_molenbeek_waterland.pdf (PDF - 910kB)

 

beplantingsplan_evz_molenbeek_waterland.pdf (PDF - 1MB)

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met dhr. A. Buijsen, projectleider van de Gemeente Roosendaal, via 0165 - 579 111 of a.buijsen@roosendaal.nl.