Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Algemeen

U heeft plannen om iets te bouwen. Onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is er het een en ander veranderd. Voor veel bouwwerken hoeft u geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente.

Hoe werkt het

Wilt u gaan bouwen? Dan moet u rekening houden met eisen vanuit de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). De kwaliteit van bouwwerken moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit). Partijen in de bouw, opdrachtgever en aannemer, moeten hier zelf voor zorgen. Een onafhankelijke kwaliteitsborger kijkt mee en controleert van plan tot oplevering. Zodat aannemers zich aan alle bouwregels en afspraken houden. De inzet van de kwaliteitsborger is verplicht voor gevolgklasse 1 bouwwerken

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Dan moet u een aantal stappen nemen voordat de bouw kan beginnen. 

Kosten

De gemeente mag geen leges in rekening brengen voor de behandeling van de meldingen. De kosten voor de kwaliteitsborger worden betaald door de initiatiefnemer/opdrachtgever.