Woningbouwprogrammering

De woningbouwprogrammering is inmiddels een vast onderdeel in het gemeentelijk woonbeleid. In de woningbouwprogrammering reguleert het college het aanbod van nieuwe woningen. Het aanbod wordt afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Dat is nodig om bijvoorbeeld overprogrammering te voorkomen, of er juist voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd. Het college maakt elk jaar een nieuwe woningbouwprogrammering.

Documenten

Woningbouwprogrammering 2023