Zes Jongerenrozen uitgereikt

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het HUIS van Roosendaal kregen zes jongeren de Jongerenroos uitgereikt

Het college van burgemeester en wethouders heeft de op advies van de Roosendaalse Jongerenraad de Jongerenroos 2024 toegekend aan Ercin Erdogan, Thijs en Giel van Wesel, Niek Otte, Wies Hoeksema en Sebastiaan Waegemaekers.

Ecrin Erdogan

Ecrin staat altijd klaar voor de medemens. Van haar spaargeld kocht ze bloemen en chocolade voor mensen die in het Bravis liggen om hen een hart onder de riem te steken. Dit deed ze omdat ze zag dat niet iedereen bezoek kreeg toen haar opa in het ziekenhuis lag.

Thijs en Giel van Wesel

Thijs en Giel zijn tweelingbroers. Zij zetten zich enorm in voor jongeren in diverse verenigingen in Nispen. Ze organiseren verschillende evenementen in Nispen voor KPJ Nispen bv Grensdance, Fiets Um Erin, zaal(schuur) feest. Ook verrichten ze hand- en spandiensten voor voetbalvereniging NSV en maken ze zich hard voor Nispen B(eh)ouwt Jongeren. Dit om te proberen te voorkomen dat jongeren vertrekken uit Nispen omdat er geen huizen beschikbaar zijn.

Niek Otte

Niek is gemotiveerd op een positieve manier bij te dragen bij de school of vereniging waar hij betrokken bij is. Hij snapt dat niet alles aan docenten kan worden overgelaten en hij is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Een sportvereniging is natuurlijk volledig afhankelijk van vrijwilligers en Niek vindt voortgang voor een club belangrijk. Dat je dan soms iets extra’s moet doen, vindt hij dan ook geen probleem.

Vanaf de brugklas van het Norbertus Lyceum in 2017 heeft Niek meegeholpen aan buitenschoolse activiteiten, zoals meehelpen op de Open Dag. Vooral scheikundige proefjes laten zien, was favoriet. Als middenbouwer hielp hij op brugklasfeesten met het opbouwen, afbouwen en baractiviteiten. Hij werd in 2020 tot 2021 lid van de Bouwraad voor het nieuwe pand (een aantal leerlingen mocht hier zitting in nemen) en in het zelfde jaar werd hij vicevoorzitter van de Leerlingenraad. In 2021 werd hij tevens Leerlingenmentor van een brugklas, voor zo’n klas ben je een soort van “grote broer”. Beide heeft hij gedaan tot het behalen van zijn Vwo-diploma in juli 2023.

Niek hockeyt sinds hij 5 jaar is en speelde lang wedstrijden. Hij was nooit te beroerd extra te fluiten als iemand uit zijn team niet kon. Sinds 2019 is hij hockeytrainer bij Hockeyclub de Pelikaan. Hij krijgt hiervoor een kleine vergoeding, maar het is vrijwilligerswerk. Hij heeft de eerste jaren jongensteams getraind, dit seizoen heeft hij twee meisjesteams onder zijn hoede genomen (MB2 en MB4).

Wies Hoeksema

Wies is ambassadeur voor de Welkom bij de club van Roosendaal. Deze campagne stimuleert inclusie van mensen met een handicap of anderszins. 

Wies heeft een slechte visus en ziet dus niet zo goed. Toch kan ze zich prima redden. En hoe ze dat doet, vertelt ze in de campagne aan alle mensen in Roosendaal. Ook werkt ze mee aan voorlichting op school over leven met een slecht zicht. En ze deed mee aan onderzoeken bij Nemo Amsterdam.

Wies laat zich door niets en niemand tegenhouden en inspireert steeds weer andere mensen met hoe ze zo jong al in het leven staat.
 

Sebastiaan Waegemaekers

Sebastiaan heeft zich al jaren erg verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de Jongerenraad. Hij krijgt de Jongerenroos niet omdat hij voorzitter was, maar wel voor de wijze waarop hij dit voorzitterschap heeft vormgegeven. Onder zijn voorzitterschap was de Jongerenraad ook nadrukkelijk aanwezig en werden er vele adviezen richting gemeente gegeven.

Ook was hij een grote promotor van de campagne om aandacht te vragen voor de Jongerenroos. Verder is hij op andere fronten ook cultureel-maatschappelijk actief.

Jongerenroos

De Jongerenroos werd in 2019 op initiatief van de gemeenteraad van Roosendaal in het leven geroepen.

De Jongerenroos wordt jaarlijks verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid uitgereikt aan een jonge inwoner in de leeftijd tot en met 25 jaar. Voorwaarde is dat diegene zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Roosendaalse samenleving. Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt. Voorbeelden daarvan zijn het helpen van een medemens (ouderen, gehandicapten of zieken), activiteiten met een maatschappelijk belang organiseren, vrijwilligerswerk verrichten (bij bv culturele of sportvereniging). En ook het bespreekbaar maken van of aandacht vragen voor moeilijke onderwerpen, zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld.
 

Tot en met 1 november van ieder kalenderjaar kan een voordracht voor een Jongerenroos worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Bij iedere aanvraag zal het college van burgemeester en wethouders om een advies vragen bij de Jongerenraad. 

De Jongerenroos bestaat uit een kunstwerk/sculptuur, die wordt aangeduid als de Jongerenroos. Bij uitreiking van de Jongerenroos wordt een oorkonde uitgereikt.

Groepsfoto