Alcoholvergunning paracommercieel

Algemeen

Wilt u als paracommerciële instelling, zoals buurthuizen en (sport)kantines alcohol schenken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig.

Let op: vanaf 1 september 2023 kunt u de aanvraag enkel nog via een e-formulier indienen. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.

Wat u moet weten

 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Buurthuizen, sport- en andere kantines hebben minimaal 2 leidinggevenden die aan alle vereisten voldoen.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een IVA-cursus (instructie verantwoord alcoholgebruik) hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

De aanvraag voor de vergunning moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning bellen via 0165 579 111.

Beoordeling levensgedrag

Als u de vergunning aanvraagt, kijkt de burgemeester naar hoe u en de mensen die betrokken zijn bij uw bedrijf zich gedragen. Als u of iemand in uw bedrijf zich slecht gedraagt, kan de vergunning worden geweigerd. De burgemeester heeft beleidsregels beoordeling levensgedrag opgesteld. Deze beleidsregels maken duidelijk hoe het gedrag wordt beoordeeld. 

Wanneer melding

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier Alcoholvergunning paracommerciële instelling
 

Verklaring Leidinggeven (PDF - 119kB)

Meesturen

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 2. Verklaring van leidinggevende (getekend door de betreffende leidinggevende).
 3. Let op: stuur alle relevante bijlagen mee!
 4. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart) van alle op de vergunning genoemde personen. Indien van toepassing een kopie van een geldig verblijfsdocument.
 5. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 6. Een ingevuld 'formulier inrichtingseisen'.
 7. Een kopie van de verklaring sociale hygiëne (SVH) van twee leidinggevenden.
 8. Een kopie arbeidscontract of verklaring van de vrijwillige werkzaamheden van de leidinggevende(n). 

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

Soort vergunning, tarief 2023 Prijs
Aanvraag vergunning Alcoholwet artikel 3 € 374,65