Esdoornlaan

Algemeen

De gemeente Roosendaal is van plan de Esdoornlaan in 2025 en 2026 opnieuw in te richten.

Ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp
De voorbije periode hebben we gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp hebben we op dinsdag 3 oktokber 2023 gepresenteerd aan de bewoners. De ontvangen reacties nemen we mee bij de totstandkoming van een Definitief Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is, informeren we de bewoners hierover. Hieronder vindt u de tijdens de bewonersavond vertoonde presentatie.

presentatie_herinrichting_ericastraat_anjeliersstraat_esdoornlaan.pdf (PDF - 1MB)

 

vo_esdoornlaan-.pdf (PDF - 631kB)

 

Aangepast Voorlopig Ontwerp
Hieronder vindt u het Aangepast Voorlopig Ontwerp en een document met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

aangepast_vo_esdoornlaan.pdf (PDF - 557kB)

 

vragen_en_antwoorden_esdoornlaan.pdf (PDF - 369kB)

Ontvangen reacties op Aangepast Voorlopig Ontwerp
We hebben 1 reactie ontvangen op het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Dit ging om een reactie van de bewoner van Berkenlaan 1 die hun inrit op de Esdoornlaan hebben en deze gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. Met de voorgestelde rijrichting kan deze inrit niet worden gebruikt voor het indraaien met een aanhangwagen. 

Daarom zal het gedeelte tussen de Eikenlaan en Berkenlaan voor twee rijrichtingen worden ingericht en gaat het eenrichtingsverkeer in vanaf de Berkenlaan. Het ontwerp voor het gedeelte Berkenlaan-Eikenlaan hoeft door deze wijziging in rijrichting niet te worden aangepast omdat er voldoende ruimte is voor uitwijken bij eventueel tegemoetkomend verkeer. 

Wanneer de bedrijfsactiviteiten van de eigenaren van Berkenlaan 1 ophouden, zal het verkeersbord om het eenrichtingsverkeer aan te kondigen, verplaatst worden naar het begin van de Esdoornlaan.

Definitief Ontwerp
Rekening houdend met bovenstaande, heeft het ontwerp nu de status van Definitief Ontwerp gekregen. Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp.

Definitief Ontwerp Esdoornlaan (PDF - 612kB)

Reconstructie Burgerhoutsestraat en omgeving
We kiezen ervoor de herinrichting van de Esdoornlaan toe te voegen aan de reconstructie van de Burgerhoutsestraat en omgeving. Kijk hier voor meer informatie over dit project.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 - 579 111 of via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.