Herinrichting Lindenburg

Algemeen

De gemeente Roosendaal werkt aan de herinrichting van de promenade en het parkeerterrein rondom winkelcentrum Lindenburg.

Herinrichting promenade en parkeerterrein

We willen van Langdonk een fijne en veilige plek maken voor iedereen. Voor jong en oud. Daarom gaan we onder meer aan de slag met de herinrichting van de promenade en het parkeerterrein rondom winkelcentrum Lindenburg.

Met de herinrichting willen we de veiligheid op het parkeerterrein verbeteren, de fiets- en scooterbewegingen op de promenade verminderen, de zichtbaarheid van de winkels vergroten, het leef- en verblijfsklimaat verbeteren en de promenade en het winkelcentrum vergroenen conform het beleidskader Roosendaal Natuurstad.

Op dinsdag 25 januari hebben we winkeliers en bestuursleden van de 4 verenigingen van eigenaren geínformeerd over onze plannen. Op maandag 2 mei hebben we de bewoners en winkeliers van de omgeving winkelcentrum Lindenburg het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. Hieronder vindt u, naast het Voorlopig Ontwerp, ook de getoonde presentatie en het groenplan. Tijdens deze bijeenkomst kregen de aanwezige winkeliers en bewoners ook de gelegenheid hun vragen te stellen en reactie te geven op het ontwerp. Hieronder vindt u tevens een document met daarin onze antwoorden op de ontvangen vragen en reacties.

Presentatie Herinrichting Winkelcentrum Lindenburg.pptx (PPTX - 1MB) groenontwerp_winkelcentrum_lindenburg.pdf (PDF - 347kB) voorlopig_ontwerp_winkelcentrum_lindenburg.pdf (PDF - 367kB) Vragen en antwoorden Voorlopig Ontwerp Lindenburg.pdf (PDF - 120kB)

Definitief Ontwerp

De voorbije weken hebben we het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp vindt u hieronder.

Definitief ontwerp Lindenburg.pdf (PDF - 472kB)


Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.