Kavels kopen

De gemeente Roosendaal heeft momenteel (april 2023) geen bouwkavels te koop. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt dat op deze pagina gepubliceerd.

Stand van zaken De Hoogt II

Het bestemmingsplan De Hoogt Fase II is vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Er is namelijk bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Aan de procedure bij de Raad van State is momenteel nog geen planning gekoppeld (moment van schrijven: d.d. 04-04-2023). Meer informatie over dit project vindt u op roosendaal.nl/de-hoogt-wouw.

Zelf bouwen

Heeft u ooit gedacht aan het bouwen van uw eigen huis? Voor u het overwegen waard? Zelf bouwen biedt een unieke kans om uw woning verregaand aan uw eisen en wensen te laten voldoen. U bent zelf opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van uw woning. U beslist over de vorm en de inhoud. Daarin bent u vrij zolang uw plan voor de woning past binnen de spelregels van de gemeente.

U kunt uw woning, binnen de spelregels, naar uw eigen wensen realiseren. U kiest voor een ontwerp, een aannemer. Ook maakt u een keuze voor de te gebruiken bouwmaterialen, de keuken, badkamer.

Wanneer u zelf een woning wilt realiseren, zijn er een aantal stappen te nemen:

 • Oriënteren

 • Kavel kiezen

 • Woning ontwerpen en bouwen

Oriënteren, wat wil ik eigenlijk en kan ik dat realiseren?

U weet dat u uw eigen huis wilt bouwen. Het is dan belangrijk dat u goed in kaart brengt wat u precies wilt en wat voor u (financieel) haalbaar is. Hoeveel slaapkamers wil ik, misschien wilt u meerdere badkamers. Hoeveel m2 woonkamer en keuken wilt u? Houdt u van een ruime tuin of juist niet? Heeft u plannen voor gezinsuitbreiding of verlaten uw kinderen binnenkort het ouderlijk huis? En wilt u uw woning levensloopbestendig maken, zodat het huis ook bij u past als uw woonwensen veranderen?

Zorg ook dat u uw ideeën over energievoorziening en duurzaamheid vast uitwerkt. Nieuwe woningen dienen aan veel hogere eisen te voldoen dan voorheen. Wanneer u hier al vroeg aandacht aan besteedt, kunt u straks gemakkelijk voldoen aan deze normen en uitgangspunten.

Zorg dat u uw financiële situatie goed in beeld brengt. U wilt niet met te hoge lasten opgescheept raken en zeker niet halverwege de bouw ontdekken dat u over te weinig middelen beschikt. Wat wilt u maximaal uitgeven aan uw toekomstige woonlasten? Wat betekent dat voor uw financiële situatie ten opzichte van uw huidige woonlasten?

Kavel kiezen, welke kavel is geschikt voor mij?

Heeft u uw (financiële) uitgangssituatie en woonwensen goed in beeld? Dan kunt u  zoeken naar de juiste plek om uw woning te realiseren. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde kavel, wilt u misschien uw woonwensen nog wat aanpassen.

Welke kennis en kunde heeft u nodig om u door het proces te begeleiden van ontwerp, vergunningstrajecten en de bouw van uw woning? Bijvoorbeeld iemand die een raming maakt van uw stichtingskosten, zodat u een bijpassende hypotheek kunt zoeken. 

Bent u iemand met verstand van zaken? Of wilt u zich laten bijstaan door een architect of een andere deskundige? Zorg dat u een idee hebt van wat u zelf kunt doen en waarvoor u hulp wilt inschakelen. Neem de tijd om mensen te zoeken die begrijpen wat u bedoelt en wilt.

Advieskosten, maar ook andere kosten die u in het begin moet maken, kunt u niet onder uw hypotheek laten vallen. Zoek op tijd naar middelen om deze kosten te betalen.

Een eerste rekensom van uw stichtingskosten kunt u zelf maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de informatie op de website www.watkostbouwen.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van andere manieren om inzicht te krijgen in de stichtingskosten. Voor de werkelijke stichtingskosten zult u een uitgewerkt ontwerp moeten hebben, waarmee u offerte kunt opvragen bij aannemers. U zult overigens zien dat uw keuzes grote invloed hebben op uw stichtingskosten. U kunt dus nog puzzelen aan uw droomwoning zodat die woning binnen uw budget past.

Zorg dat u zich goed oriënteert op de hypotheekmarkt. Voer gesprekken met hypotheekadviseurs en banken of neem een tussenpersoon in de hand om goed inzicht te krijgen op uw financieringsmogelijkheden. Er zijn veel sites van hypotheekverstrekkers. U kunt ook een kijkje nemen op de site www.eigenhuis.nl.

Nadat u een eerste beeld heeft van de stichtingskosten en u kent uw (financiële) uitgangssituatie dan kunt u bepalen hoeveel (financiële) ruimte u heeft om een kavel aan te kopen.

Ontwerp, hoe wordt mijn droomhuis een bouwplan?

U heeft een kavel gekozen en u heeft de koopovereenkomst getekend. Nu kunt u uw ideeën uitwerken tot een ontwerp dat aan al uw wensen voldoet en financieel haalbaar is. Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen heeft u een definitief ontwerp nodig. Zaken die daarbij van belang zijn, zijn onder meer maar niet uitsluitend:

 • Situatieschets met doorsnede (hoogte, breedte en diepte) inclusief maatvoering

 • Positionering woning en bijgebouwen op kavel inclusief maatvoering

 • Plattegrond indeling woning inclusief maatvoering

 • Kavelinrichting

 • Te gebruiken materialen en kleuren

 • Duurzaamheid (hoofdopzet van de voorzieningen die u wilt treffen in, op en naast uw woning)

 • Bestemmingsplan (Omgevingsplan)

 • Welstandscriteria

Op basis van het ontwerp dient u een aanvraag in voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl.

De behandeling van de aanvraag  voor een omgevingsvergunning door de gemeente duurt zo’n 8 weken. Vervolgens geldt nog een termijn van 6 weken voor eventuele bezwaren tegen de vergunning. Indien er geen bezwaar wordt ingediend tegen de vergunning, is de vergunning onherroepelijk.

Vragen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Jolanda Verdoorn (j.verdoorn@roosendaal.nl). Er wordt dan op korte termijn contact met u opgenomen.